Motionsspår

I Grums kommun finns det 2 motionsspår med elljus. Motionsspåren är belägna i Grums och Borgvik och är båda på 2,5 km. 

Grumsspårets start är vid idrottsplatsen, sydvästra hörnet av fotbollsplanen. Elljuset tänds, av första person på plats, via en knapp på elskåpet och släcks automatiskt kl. 22.00.

Borgviksspårets start är på Fägatan vid hyttruinen. Belysningen tänds även där via en knapp på elskåpet och släcks automatiskt kl. 22.00.


Uppdaterad: 2021-01-19

Navigera vidare