Gruvan

Hyrestaxa och öppethållande för tillfälliga gäster vid uthyrning av lokaler i Gruvan. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Gäller från 1 januari 2016

Hyrestaxa

  • Lokalerna i Gruvan hyrs endast ut hel- eller halvdag
  • heldag - 8 timmar
  • halvdag - 4 timmar. Tid utöver hel- eller halvdag debiteras med 100 kr/påbörjad timma. Max 2 timmar
  • Städning ingår i hyran (grovstädning görs av hyresgäst)
  • Tillgång till internet genom nätverksuttag finns i biosalong, A-sal, B-sal samt konferensen.

Öppethållande

  • söndag-torsdag, kl. 07:30-23:00
  • fredag-lördag, kl. 07:30-03:00
  • Lokalerna bokas via kundtjänst på tel. 0555-420 67
  • Nyckel till lokalerna hämtas i kundtjänst
  • Vid kvarglömda saker, kan ni ringa mobnr: 072-1467400 mellan 7:30 -10.30


Lokal                         Användning                         Hyra

Biosalongen
250 kvm                        möten                                   heldag:1600 kr
313 platser                                                                 halvdag:800 kr


                                      kommersiellt, övrigt               heldag:3100 kr
                                                                                    halvdag:1550 kr

Konferenslokalen
40 Kvm                         möten                                     heldag:700 kr
20 personer                                                                 halvdag:400 kr


B-salen
100 Kvm                       möten                                     heldag:900 kr
50 personer                                                                 halvdag:450 kr

                                     privat fest                                heldag:1300 kr
                                                                                     halvdag:650 kr

                                     kommersiellt                            heldag:1800 kr
                                                                                     halvdag:900 kr

A-salen
270 Kvm                        möten                                    heldag:1800 kr40 bord                                                                             halvdag:900 kr
150 personer
                                      privat fest                               heldag:2300 kr
                                                                                     halvdag:1150 kr

                                      kommersiellt                           heldag:3300 kr
                                                                                     halvdag:1650 kr


Kök     
                                                                           heldag:600 kr
                                                                                      halvdag:300 kr

PRO och SPF
A-sal + kök                                                                    heldag:2400 kr
                                                                                      halvdag:1200 kr

Uppdaterad: 2020-09-14

Navigera vidare