Getgarsudde

Getgarsudde är ett naturreservat på en udde i Vänern.

Getgarsudde

Längd: 2,3 km
Avstånd från Grums: cirka 10 km
Terräng: lätt

Här finns en vandringsled som leder rakt in i naturreservatet. Längs leden kan man se en serie av strandvallar av klappersten, som illustrerar förändringen av strandens läge till följd av landhöjningen. Området vid Getgarsudde har högt naturvärde och stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Det finns intressanta strandhällar och hällmarkstallskog på en obebyggd del av Vänerstranden.

Karta som pdf-fil för utskrift:
GetgarsuddePDF (pdf, 975.1 kB)

Uppdaterad: 2021-04-06

Se även

Infokarta vandringsleder
Klicka på ikonbilden nedan för att öppna vår interaktiva karta över våra vandringsleder. Kartan innhåller vackra bilder från fyra olika vandringsleder

Interaktiv karta

Digital infokarta. Innehåller foton och karta från fyra vandringsleder i Grums kommun.

Interaktiva kartor
Via länken nedan hittar du samtliga interaktiva kartor från olika platser i Grums kommun, samt historiska ortfoton.
Interaktiva kartor

Navigera vidare