Kulturutmärkelsen och stipendium till ungdomsledare

Kultur-utmärkelsen

Utmärkelsen tilldelas personer eller organisationer som har anknytning till Grums kommun. Stipendiesumman är 10 000 kronor. De som kan bli utvalda för att få stipendiet ska utöva eller ha utövat verksamhet inom det kulturella området eller visa sig vara lovande kulturutövare.

Alla som är folkbokförda i kommunen kan föreslå en person eller en
organisation till utmärkelsen. Förslagsställaren ska uppge sitt eget namn och sin adress.

Stipendium till Ungdomsledare

Delas ut en gång per år till en ungdomsledare som genom engagerat arbete gagnat föreningens ungdomar.
Stipendiater kan föreslås av verksamma föreningar inom kommunen, ledamöter av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Förslag till kulturutmärkelsen och ungdomsledarstipendiet
lämnas senast den 27 oktober till:
Grums kommun
Kultur & fritid
664 80 Grums

Upplysningar om kulturutmärkelsen och ungdomsledarstipendiet lämnas av Kultur och fritids områdeschef Martin Karlsson, telefon 0555-420 51.

Uppdaterad: 2019-12-17

Se även


Navigera vidare