Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför, på regeringens uppdrag, en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige.  Syftet är att nå ut till fler, samt att öka inkludering och delaktighet i samhället.

Grums bibliotek beviljades bidrag från satsningen Stärkta Bibliotek. Målet i kommunen är att utveckla existerande, och inleda nya, samarbeten för att se hur och var bibliotekets tjänster och aktiviteter kan förmera och förenkla insatser som görs av olika aktörer i Grums.

De områden som biblioteksverksamheten hoppas förstärka, är samarbetet med bland annat äldreboenden, familjecentral och förskolor. Men även andra som visar intresse, är varmt välkomna att delta i satsningen.

Om projektet

Helene Tivemark, 49 år och boende i Segmon, är projektansvarig och har därmed fått i uppdrag att driva och leda bibliotekets uppsökande verksamhet under det kommande året.

Planen är att identifiera potential runt om i hela kommunen där biblioteket, i ännu större utsträckning än nu, skulle kunna utgöra och förmedla en möjlighet att förenkla och förmera det som andra aktörer gör för kommuninvånarna. Det inbegriper, förutom ovan nämnda aktörer, även ideella föreningar, arrangörer av specifika event, med flera.

Projektet är tidsbegränsat till 1 år, med eventuell möjlighet till förlängning om fortsatt beviljande av projektfinansiering sker.

Aktiviteter under projektets gång

Bokstart - föräldrar till nyfödda får träffa en bibliotekarie för att kunna hjälpa barnets språkutveckling.

Boken kommer - där en bibliotekarie en gång i månaden kommer hem med böcker till dem som har svårt för att själva ta sig in till biblioteket.

Teateruppsättningar för förskolebarn

Föreläsningar för vuxna

Digitala workshops - för alla som inte känner sig bekväma med att hantera datorer och mobiltelefoner, är bara några exempel på sådant som biblioteket ämnar utveckla i samverkan med alla berörda och intresserade under årets gång.

Uppdaterad: 2019-12-20

Kontakt

Är du eller din förening intresserade av att veta mer om hur vi kan utveckla ett samarbete? Kontakta:

Helene Tivemark
Projektledare
072-085 20 64
helene.tivemark@grums.se

Navigera vidare