Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.

Den hjälp eller stöd som du som anhörig ger din närstående är ovärderlig. Ibland kan även du behöva stöd och tid för dig själv.

Anhörigstödet erbjuder kostnadsfria serviceinsatser i form av:

  • information om vilket stöd som finns
  • information om vart man vänder sig i kommunen beroende på stödbehov
  • efter önskemål gör vi även hembesök eller tar emot besök
  • anhöriggrupp 

Hos kommunens biståndshandläggare kan du ansöka om:

  • hemtjänst
  • varuhemhandling
  • trygghetstelefon
  • avlastning/växelvård
  • särskilt boende

För mer information och ansökan, kontakta våra biståndshandläggare

Uppdaterad: 2020-10-15

Navigera vidare