Vinterväghållning

Område gata utför snöröjning av gator och vägar inom kommunens tätorter. Utanför tätorterna delar Trafikverket och ett stort antal enskilda väghållare på ansvaret.

Snöplog i snöyra

Foto: Mostphotos

Fastighetsägarens skyldigheter

Snö från tomtmark får inte fraktas ut på gatu- och parkmark. Fastighetsägaren ska själv skotta bort plogvallar vid sin infart efter snöröjning. Grenar, häckar och träd som hänger ut på gatumark och kan utgöra ett hinder för kommunens fordon, ska tas bort.

Läs mer om vad som gäller för häckar och träd på följande sida:

Trafiksäkerhet

Hur och när sker vinterväghållning?

Gång- och cykelvägar, vissa gångbanor, huvudgator, bussleder och skolvägar prioriteras först. Snöröjning påbörjas normalt sett vid ett snödjup på cirka 7 cm, om snöfallet är ihållande under ett eller flera dygn kan snöröjningen påbörjas senare.

Snöröjning består av

 • snöplogning som görs vid snöfall. Då skottas inga infarter till fastigheten
 • isrivning/hyvling som görs vid behov när vägen blivit spårig och ojämn. Då kan även infarter tas med
 • bortkörning av snö som sker när inte mer plats för snöupplag finns på gatorna.

Du är viktig - så kan du hjälpa till

Som väghållare arbetar vi för god trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet men vi behöver hjälp av övriga trafikanter i vårt arbete.

 • Parkera rätt, så att din bil inte blockerar för snöröjningen.
 • Hålla avstånd till och släppa fram vinterväghållningsfordonen i trafiken.
 • Inte lägga snö från fastigheter på gator eller parkmark.
 • Placera soptunnor i bakkanten av gångbanan vid tömning, så de håller avstånd till snöröjningsfordon.
 • Ta bort istappar och snö från ditt tak.
 • Beskära buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor så att vinterväghållningsfordonen har fri framkomlighet.

Vad gör jag om skador uppstår?

Det är lätt att staket, häckar, stolpar eller liknande skadas vid snöröjning. Om så sker kontakta område gata. Vi gör då en besiktning och reparerar skadorna efter vintersäsongens slut.

Enskilda vägar

Enskilda vägar snöröjs och halbekämpas av väghållaren själv eller av entreprenörer. Bor du vid en sådan väg ska du alltid kontakta vägfogden om vägen har behov av snö- eller halkbekämpning.

Statligt bidrag

Vill du veta om din väg har statligt bidrag kan du söka i Trafikverkets webbkarta. Välj "alla" och driftbidrag statligt.

Trafikverkets karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om statligt bidrag för enskilda vägar eller ansöka om statligt bidrag för din väg, ska du kontakta Trafikverket 0771-921 921.

Sandningssand

För att underlätta halkbekämpning finns sand utplacerat på olika platser i Grums kommun. Sanden är blandad med salt. Sandningssand får hämtas gratis i hink eller motsvarande på följande platser:

 • Grums
  Industrigatan, gatuförrådet
  Ringvägen, utegymmet/elljusspåret
 • Slottsbron
  Bruksgatan, vid gamla fabriksporten
 • Segmon
  Kiosken, vid återvinningsstation
 • Liljedal
  Hamnen
 • Borgvik
  Hamnen
 • Värmskog
  Liljenäs, vid återvinningsstation
 • Skruvstad
  Skruvstad skola
Uppdaterad: 2024-04-03