Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser.

Vi hjälper dig med din situation

Vi erbjuder individanpassat stöd beroende på hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med. Kontakta individ och familj för hjälp. Vi erbjuder även budget- och skuldrådgivning.

Ekonomiska problem kan innebära att familjen knappt har pengar för att täcka nödvändiga utgifter som till exempel mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Kontakta individ och familj

Budget- och skuldrådgivning

Uppdaterad: 2024-04-17