Revision

Kommunrevisorer 2019-2022.

Ordförande
Olov Jonsson (C)

Vice ordförande
Inge Carlsson (S)

Revisorer

Namn


Adress

Telefon

E-post

Inge Carlsson

(S)

Linnégatan 5

664 32 Grums

072-336 49 09

inge_carlsson@spray.se

Björn Haffling

(V)

Bottenängen Rörkärnsbråten

664 91 Grums

0555-210 84

073-042 66 81

bjorn.haffling@telia.com

Olov Jonsson

(C)

Kangerud 400

664 96 Segmon

0555-320 31

070-889 88 57

ollejonsson65@gmail.com

Ann-Britt Stridh

(C)

Solbergsgatan 2

664 30 Grums

0555-109 67

-

Evalena Heinered

(MP)

Portila Blåsåsen

664 91 Grums

0555-221 88

070-279 50 31

evalena@heinered.se

 

Uppdaterad: 2020-05-22

Navigera vidare