ABVA

Enligt lag ska kommunen ha allmänna bestämmelser angående vatten och avlopp (ABVA), där kommunens syn gällande lokala frågor framgår. I detta dokument finns  abonnenternas både skyldigheter och rättigheter.

Allmänna bestämmelser vatten och avlopp

Grums kommuns ABVA är framtagen och antagen i kommunfullmäktige 2020-03-03 §26.

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF (pdf, 463.6 kB)

Informationsskrift till ABVA Förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i ABVAPDF (pdf, 693.8 kB)

Uppdaterad: 2021-02-24

Navigera vidare