ABVA

Enligt lag ska kommunen ha allmänna bestämmelser angående vatten och avlopp (ABVA), där kommunens syn gällande lokala frågor framgår. I detta dokument finns  abonnenternas både skyldigheter och rättigheter.

Uppdaterad: 2022-05-10