Förhandsbesked

Redan i planeringsstadiet kan du testa ditt ärende genom att begära ett förhandsbesked av kommunen. Det görs då en lokaliseringsprövning varpå du får veta om den önskade åtgärden kan vara tillåten på den tänkta platsen.

Till grund för prövningen finns kommunens detaljplaner och synpunkter från grannar och andra berörda. Prövningen görs ofta tidigt i projekteringen och därför kan ett förhandsbesked ges med mycket enkla handlingar som underlag.

Anledningen är att du ska slippa onödig projektering om det visar sig att din åtgärd är svårbedömd eller olovlig. Bifoga i din ansökan en blankett och en karta i skala 1:10 000 där den tänkta platsen är markerad.      

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en framtida bygglovsprövning, om denna sker inom två år.    

E-tjänst och blanketter

Du kan använda vår blankett förhandsbesked.

Blanketter och e-tjänster Bo & bygga > Plan & bygg > Förhandsbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2021-02-02

Kontakt

Sofia Dahlström
Byggnadsinspektör
0555-421 40 - telefontid 09.00-12.00
sofia.dahlstrom@grums.se

 

Kontakta gärna byggnadsinspektören vid frågor gällande bygglov under telefontiden. Vid brådskande ärenden, mejla eller kontakta kontaktcenter så blir du uppringd vid tillfälle.

Kom ihåg att boka tid inför ett besök för att säkerställa att vi kan ta emot er.

Navigera vidare