Förhandsbesked

Redan i planeringsstadiet kan du testa ditt ärende genom att begära ett förhandsbesked av kommunen. Det görs då en lokaliseringsprövning varpå du får veta om den önskade åtgärden kan vara tillåten på den tänkta platsen.

Till grund för prövningen finns kommunens detaljplaner och synpunkter från grannar och andra berörda. Prövningen görs ofta tidigt i projekteringen och därför kan ett förhandsbesked ges med mycket enkla handlingar som underlag.

Anledningen är att du ska slippa onödig projektering om det visar sig att din åtgärd är svårbedömd eller olovlig. Bifoga i din ansökan en blankett och en karta i skala 1:10 000 där den tänkta platsen är markerad.      

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en framtida bygglovsprövning, om denna sker inom två år.    

E-tjänst och blanketter

Du kan använda vår blankett förhandsbesked.

Bo & bygga - plan & bygg - förhandsbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2021-10-05