Skolkurator

Ibland vill elever prata med någon annan vuxen än med en lärare eller förälder och är då välkomna att besöka skolans kurator. Stödsamtal kan ges enskilt eller i grupp. Utöver detta arbetar en kurator som stödfunktion gentemot föräldrar och personal. En stor del av skolkurators arbete går ut på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Förskoleklass - årskurs 3

Skolkurator och skolsköterskan arbetar gemensamt med hälsofrämjande aktiviteter, planerat i ett årshjul. Samtliga årskurser F-3 får besök utifrån ett bestämt tema.

Linn Flaen
Kurator
0555-422 18
linn.flaen@grums.se

Årskurs 4-9

Kristina Östh
Kurator
0555-422 11
kristina.osth@edu.grums.se

Uppdaterad: 2023-12-01