Aktförvaring

Här finns information om handlingar från aktuella ärenden som andra myndigheter eller verksamheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Digitala handlingar

För nuvarande har kommunen inga digitala handlingar.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa genom kontaktcenter. Ring kommunens telefonväxel 0555-420 00 och fråga efter aktförvaring.

Följande handlingar finns att ta del av:

  • Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken. Billerud Sweden AB Gruvöns bruk
  • Ansökan om ändringstillstånd för ökad produktion av papper och/eller kartong. Billerud Sweden AB Gruvöns bruk
Uppdaterad: 2024-02-28