Våra medarbetare

Möt några av våra medarbetare och läs deras berättelse om hur det är att arbeta i Grums kommun. Tillsammans skapar vi något fantastiskt!

Hemsjukvården Grums kommun

Hemsjukvården i Grums kommun, foto: Grums kommun

Möt hemsjukvården

Hemsjukvården är i tjänst dygnet runt
I Grums kommun finns det sammanlagt 24 medarbetare inom hemsjukvården, 20 av dem är sjuksköterskor. Övriga tjänster är områdeschef, samordnare och undersköterskor inom demensvård.

Varje dag, dygnet runt, finns det sjuksköterskor som ser till att våra patienter får så bra vård som möjligt. För gruppen är delaktigheten viktig och något som hela tiden prioriteras. Det märks tydligt även vid denna intervju där vi samlas allihop, runt fikabordet i hemsjukvårdens lokaler på Gamla vägen, för en trevlig pratstund.

– Vi verkar för god och nära vård i Grums kommun och just nu finns det cirka 370 patienter inskrivna hos oss. Alla patienter har en patientansvarig sjuksköterska.

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och utför medicinska åtgärder i ordinärt boende, på kommunens äldrebostäder, inom LSS och på korttidsboendet Linden där det finns tolv växelvårdsplatser samt gör hembesök, säger Nina Örtqvist Nordgren som är demenssjuksköterska i kommunen.

Kommunal hemsjukvård kan du ha rätt till utifrån vissa kriterier, från sju års ålder, om du inte kan ta dig till en vårdcentral för att få sjukvårdsinsatser utförda.
Hemsjukvård utförs dygnet runt alla dagar i veckan.

Insatsen kan till exempel bestå av såromläggning, delning av läkemedel i dosett, injektioner eller droppbehandling.

Hemsjukvården ger också rådgivning vid inkontinensbesvär och förskriver inkontinenshjälpmedel. Stor del av arbetet handlar även om samordning och samverkan med andra aktörer, dokumentation, anhörigkontakter och delegering av baspersonal. Sjuksköterskorna inom hemsjukvården ger även samma palliativa vård som man kan få på sjukhuset.

I demensteamet stödjer vi personer med demenssjukdom genom riktade insatser och driver dagverksamheten Violen. Demensteamet handleder även annan omvårdnadspersonal.
– Inom demensvården är det extra viktigt med bemötande och vi vill sprida den kunskap som vi har, säger Nina.

Hur ser en arbetsdag ut?
– Trots att vi alla har olika uppdrag på boenden, inom demensvården och som ambulerande träffas vi varje morgon för en avstämning vid hemsjukvårdens lokaler på Gamla vägen. Där pratar vi igenom dagen, prioriterar arbetsuppgifter och stöttar varandra, säger Carina Bergstedt områdeschef för hemsjukvården.

Enorm kunskap, självständiga och sammansvetsade
Så beskriver Carina Bergstedt sina medarbetare.
– Vår personal är det mest värdefulla vi har. Vi ska vara stolta i Grums kommun. Det ensamarbete som de utför kräver en hög kompetens då det gäller att kunna fatta beslut på egen hand.

De senaste åren har arbetsmiljön och friskvård varit i fokus. Att ha en hög delaktighet är viktigt för gruppen.

Sjuksköterskorna i kommunen kommer från olika bakgrunder. En del har tidigare jobbat inom regionen men valt kommunen och vår verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet genom exempelvis digitalisering. Vissa ändringar kommer att ske i hemsjukvården där en samordnande sjuksköterska kommer att ha ett större ansvar för kontakt med sjukhus och vårdcentral. Vi höjer ständigt kompetensen internt. Våra medarbetare får utbildning till distriktsköterskor, säger Carina.

Mattias, område gata

Mattias Olsson, område gata, foto: Grums kommun

Möt Mattias på område gata

Mattias Olsson är sedan 2011 arbetsledare på område gata. Område gata ansvarar bland annat för gång- och cykelvägar, gator, parker, avfallshantering samt vatten och avlopp inom tätort.

Var har du arbetat tidigare?
– Jag började på Grums kommun 2011, innan det jobbade jag cirka tio år inom anläggningsbranschen, senast på ett entreprenadföretag som hette Strabag.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag är arbetsledare över VA (vatten och avlopp), gator och utemiljö. Så att ha ett fungerande VA-nät, körbara gator och en trevlig utemiljö är det som jag och mina medarbetare i korta drag arbetar med. Jag har även beredskapsjour under vardagar och ingår i kommunens beredskap vissa helger. Inför sommarsäsongen är det framför allt grusupptagning efter vintern som är det största jobbet, men vi har också en del grusvägar som ska iordningställas med grusning och hyvling. Vi sköter även gräsklippning, parkmiljöer samt iläggning av bryggor vid våra kommunala badplatser.
– Jag får mycket frågor och önskemål till mig via telefon och då är ett jättebra hjälpmedel för oss vår felanmälansapp. Ladda gärna ner appen eller använd formuläret på grums.se/felanmälan och felanmäl saker som inte är bra. Till exempel gatljus som inte lyser, hålor i vägen eller skräp i naturen.

Under ett normalt snöfall får jag cirka 70–100 samtal om dagen till mig, något som tar mycket tid från verksamheten. Det underlättar för mig att få all rapportering på ett ställe.

Hur trivs du med att jobba i Grums?
– Jag trivs fantastiskt bra, jag har trevliga och bra medarbetare som gör det roligt att åka till jobbet.

Louise, arkivarie Grums kommun

Louise Jakobsson, arkivarie, foto: Grums kommun

Möt Louise, vår arkivarie

Louise Jakobsson har varit arkivarie i Grums kommun i lite mer än ett halvår. Vi har fått en pratstund med Louise för att lära oss mer om arkivet!

Vad gjorde du innan du började i Grums kommun?
– Jag arbetade med att ordna äldre arkiv på Värmlands tingsrätt. Innan dess arbetade jag länge kommunalt inom kultur och fritid samtidigt som jag läste kulturstudier och historia vid universitetet. Jag var museivärd på Wadköping i Örebro och senare guide på Alsters herrgård i Karlstad.

Hur trivs du med att vara arkivare här i Grums?
– Jag stormtrivs och är lyckligt lottad att ha fantastiska kollegor! Det bästa med att vara arkivarie i en mindre kommun är att man får en stor bredd i sin roll. Jag arbetar dels med att vårda och tillgängliggöra det historiska arkivet, dels med att utveckla våra metoder för att arkivera den nutida informationen som i sin tur ska bevaras för framtiden.

Berätta något spännande som vi inte visste om Grums kommunarkiv?
– Kommunarkivet är till för alla! Det är en demokratisk rättighet att få ta del av kommunens allmänna handlingar, med undantag för information som är belagd med sekretess. I Grums kommunarkiv finns även arkiv bevarade från de äldre kommunerna Ed, Borgvik och Värmskog. Den äldsta handlingen som jag har hittat (så här långt) finns i Värmskogs kommunarkiv och är en markegångstaxa från 1763. I den kan man läsa vad en vara eller en tjänst kunde kosta i Värmland, som ett dagsverke för en dräng eller ett lispund smör.

Vilka är de vanligaste frågorna du får?
– Privatpersoner tar vanligtvis kontakt med arkivet för att de vill ta del av sina betyg och journaler, men de frågar också ofta om sin egen släkt och historia.

Andreas, IT-funktionen

Andreas Nilsson, IT-chef, foto: Grums kommun

Möt Andreas på IT-funktionen

Andreas Nilsson är sedan 2015 IT-chef på Grums kommun. IT-funktionen ansvarar för service och utveckling av Grums kommuns och GHAB:s nätverk, data och telefoni.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
På Grums kommun har vi de senaste åren arbetat intensivt med att införa nya IT-lösningar. Något som är nödvändigt för att hänga med i utvecklingen. Alla medarbetare använder nu systemet Microsoft 365 i sina datorer. För en liten kommun är det, enligt Andreas, viktigt att hitta samarbeten med närliggande kommuner som är i samma situation.

– Grums är en förhållandevis liten kommun både vad gäller resurser och budget, men jag tycker ändå att vi lyckats trampa igång det digitala spåret. Vi kan inte alla göra samma resa var och en för sig. Vi har kontakt med andra kommuner i Värmland och försöker starta upp forum där vi kan diskutera och föra samtal för att hjälpa varandra, säger Andreas.

Framöver vill Andreas Nilsson ha fler e-tjänster som både kan hjälpa invånare och medarbetare.

– Invånare i alla kommuner har högre förväntningar på vad en kommun kan erbjuda. Detta gäller inte minst dem som blivit vuxna de senaste åren och är vana vid alla smarta enheter. Smarta e-tjänster kommer att underlätta för att skapa en bättre relation till invånarna, samtidigt som vi får värdefulla data om vilka tjänster som är populära och som vi bör satsa på, säger Andreas.

Uppdaterad: 2023-05-08