Våra medarbetare

Möt några av våra medarbetare och läs deras berättelse om hur det är att arbeta i Grums kommun. Tillsammans skapar vi något fantastiskt!

Hemsjukvården Grums kommun

Hemsjukvården i Grums kommun, foto: Grums kommun

Möt hemsjukvården

Hemsjukvården är i tjänst dygnet runt
I Grums kommun finns det sammanlagt 24 medarbetare inom hemsjukvården, 20 av dem är sjuksköterskor. Övriga tjänster är områdeschef, samordnare och undersköterskor inom demensvård.

Varje dag, dygnet runt, finns det sjuksköterskor som ser till att våra patienter får så bra vård som möjligt. För gruppen är delaktigheten viktig och något som hela tiden prioriteras. Det märks tydligt även vid denna intervju där vi samlas allihop, runt fikabordet i hemsjukvårdens lokaler på Gamla vägen, för en trevlig pratstund.

– Vi verkar för god och nära vård i Grums kommun och just nu finns det cirka 370 patienter inskrivna hos oss. Alla patienter har en patientansvarig sjuksköterska.

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och utför medicinska åtgärder i ordinärt boende, på kommunens äldrebostäder, inom LSS och på korttidsboendet Linden där det finns tolv växelvårdsplatser samt gör hembesök, säger Nina Örtqvist Nordgren som är demenssjuksköterska i kommunen.

Kommunal hemsjukvård kan du ha rätt till utifrån vissa kriterier, från sju års ålder, om du inte kan ta dig till en vårdcentral för att få sjukvårdsinsatser utförda.
Hemsjukvård utförs dygnet runt alla dagar i veckan.

Insatsen kan till exempel bestå av såromläggning, delning av läkemedel i dosett, injektioner eller droppbehandling.

Hemsjukvården ger också rådgivning vid inkontinensbesvär och förskriver inkontinenshjälpmedel. Stor del av arbetet handlar även om samordning och samverkan med andra aktörer, dokumentation, anhörigkontakter och delegering av baspersonal. Sjuksköterskorna inom hemsjukvården ger även samma palliativa vård som man kan få på sjukhuset.

I demensteamet stödjer vi personer med demenssjukdom genom riktade insatser och driver dagverksamheten Violen. Demensteamet handleder även annan omvårdnadspersonal.
– Inom demensvården är det extra viktigt med bemötande och vi vill sprida den kunskap som vi har, säger Nina.

Hur ser en arbetsdag ut?
– Trots att vi alla har olika uppdrag på boenden, inom demensvården och som ambulerande träffas vi varje morgon för en avstämning vid hemsjukvårdens lokaler på Gamla vägen. Där pratar vi igenom dagen, prioriterar arbetsuppgifter och stöttar varandra, säger Carina Bergstedt områdeschef för hemsjukvården.

Enorm kunskap, självständiga och sammansvetsade
Så beskriver Carina Bergstedt sina medarbetare.
– Vår personal är det mest värdefulla vi har. Vi ska vara stolta i Grums kommun. Det ensamarbete som de utför kräver en hög kompetens då det gäller att kunna fatta beslut på egen hand.

De senaste åren har arbetsmiljön och friskvård varit i fokus. Att ha en hög delaktighet är viktigt för gruppen.

Sjuksköterskorna i kommunen kommer från olika bakgrunder. En del har tidigare jobbat inom regionen men valt kommunen och vår verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet genom exempelvis digitalisering. Vissa ändringar kommer att ske i hemsjukvården där en samordnande sjuksköterska kommer att ha ett större ansvar för kontakt med sjukhus och vårdcentral. Vi höjer ständigt kompetensen internt. Våra medarbetare får utbildning till distriktsköterskor, säger Carina.

Mattias, område gata

Mattias Olsson, område gata, foto: Grums kommun

Möt Mattias på område gata

Mattias Olsson är sedan 2011 arbetsledare på område gata. Område gata ansvarar bland annat för gång- och cykelvägar, gator, parker, avfallshantering samt vatten och avlopp inom tätort.

Var har du arbetat tidigare?
– Jag började på Grums kommun 2011, innan det jobbade jag cirka tio år inom anläggningsbranschen, senast på ett entreprenadföretag som hette Strabag.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag är arbetsledare över VA (vatten och avlopp), gator och utemiljö. Så att ha ett fungerande VA-nät, körbara gator och en trevlig utemiljö är det som jag och mina medarbetare i korta drag arbetar med. Jag har även beredskapsjour under vardagar och ingår i kommunens beredskap vissa helger. Inför sommarsäsongen är det framför allt grusupptagning efter vintern som är det största jobbet, men vi har också en del grusvägar som ska iordningställas med grusning och hyvling. Vi sköter även gräsklippning, parkmiljöer samt iläggning av bryggor vid våra kommunala badplatser.
– Jag får mycket frågor och önskemål till mig via telefon och då är ett jättebra hjälpmedel för oss vår felanmälansapp. Ladda gärna ner appen eller använd formuläret på grums.se/felanmälan och felanmäl saker som inte är bra. Till exempel gatljus som inte lyser, hålor i vägen eller skräp i naturen.

Under ett normalt snöfall får jag cirka 70–100 samtal om dagen till mig, något som tar mycket tid från verksamheten. Det underlättar för mig att få all rapportering på ett ställe.

Hur trivs du med att jobba i Grums?
– Jag trivs fantastiskt bra, jag har trevliga och bra medarbetare som gör det roligt att åka till jobbet.

Ewa, familjecentralen

Ewa Hansson, foto: Grums kommun

Möt Ewa på familjecentralen

Eva Hansson är samordnare för familjecentralen Grums. Hon var med och startade upp verksamheten kring familjecentralen som invigdes i mars 2019.

Vad har du arbetat med tidigare?
– Jag har jobbat på HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Grums. Jag har arbetat i Grums kommun i tio år.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som samordnare?
– I min roll som samordnare verkar jag för att det gemensamma, vardagliga arbetet på familjecentralen fungerar och att planera och utveckla familjecentralens verksamhet tillsammans med arbetsgruppen och styrgruppen.

– Jag arbetar även med det förebyggande föräldrastödet i kommunen, vilket innebär att jag i mitt arbete träffar blivande föräldrar, föräldrar och andra vuxna i råd och stödsamtal. Jag finns tillgänglig viss tid i öppna förskolan och för bokning av enskilda samtal. Jag håller i grupper för föräldrar och är ledare för stödgrupper för barn och ungdomar.

– Till mig kommer man också för att bekräfta faderskap när man fått barn och inte är gift. Man kan även vända sig till mig om man inte kan komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor för att få stöd och hjälp genom samarbetssamtal och rådgivning.

Hur trivs du med ditt arbete?
– Jag trivs jättebra, det är ett omväxlande arbete och härliga kollegor. Vi strävar efter att vara en mötesplats dit man kan gå för att få information, stöd, råd eller annan insats. Vi arbetar främjande och förebyggande för att skapa goda förutsättningar för hela familjen.

Hur upplever du kontakten och samarbetet med övriga verksamheter?
– Tack vare att flera verksamheter från både regionen och kommunen finns representerade under samma tak, underlättas självklart samarbetet mycket. Jag sitter också med i samverkansgrupper och arbetsgrupper med olika verksamheter i kommunen genom mina förebyggande arbetsuppgifter och jag upplever att vi har ett gott samarbete.

Det är enkelt att få kontakt med varandra och att arbeta tillsammans i olika verksamheter mot gemensamma mål.

Vad tycker du är bäst med att vara medarbetare i Grums kommun?
– Det är självklart alla möten med kollegor och besökare. Att få arbeta på en arbetsplats där vi är till för barnen och familjerna vi möter.

Uppdaterad: 2024-05-03