Våra medarbetare

Möt några av våra medarbetare och läs deras berättelse om hur det är att arbeta i Grums kommun. Tillsammans skapar vi något fantastiskt!

Amanda och Cia från hemtjänsten

Möt Amanda och Cia, hemtjänsten

Amanda Jäger och Cia Nilsson arbetar som undersköterskor i hemtjänsten. Amanda tycker att det bästa med hennes arbete är att få hjälpa människor när behoven uppstår. Cia fyller i och säger att Amanda är en glädjespridare ute i hemmen. Cia trivs med sitt jobb och tycker om att jobba med människor och ge dem glädje och trygghet i deras vardag. 

–Vi är en bra arbetsgrupp. Även om man inte träffar alla samtidigt, är sammanhållningen god och vi stöttar varandra. Det är viktigt, säger Cia.

Arbetet börjar vanligtvis klockan 7.00 med en morgonträff. Därefter beger sig personalen ut på kundbesök. Under dagen kan det även komma in akutlarm vilket gör att turerna snabbt får planeras om. Personalen arbetar över områdesgränserna och samordnas via deras planerare.

–Kunderna vet på ett ungefär när vi kommer att dyka upp under dagen. Vissa kunder har speciella mediciner, injektioner och hemdialys som måste ges i exakt tid, förklarar Amanda. För att arbeta i hemtjänsten krävs det att man är stresstålig och verkligen trivs med att jobba med människor. Bemötandet är väldigt viktigt. Personalgruppen inom hemtjänsten är engagerad och flexibel. De trotsar alla väder och tar sig ut i ur och skur.

–Via mobilen kan vi se vårt körschema och vilka mediciner som ska ges. Vi dokumenterar via ett hjälpmedel som heter LifeCare. Mobiltelefonen används även för inrapportering och avstämning samt för att låsa upp dörrar till kunderna med, förklarar Cia.

Rebecka Rust miljö- och hälsoskyddsinspektör

Möt Rebecka, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Rebecka Rust är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Grums kommun sedan hösten 2018.

Var har du arbetat tidigare?
– Jag kommer direkt från mina studier vid Karlstads universitet, där jag utbildade mig inom miljö och säkerhet. Detta är mitt första jobb efter min utbildning. Annars har jag arbetat en del inom äldrevården, då jag kombinerade studierna med jobb.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag har som sagt en ganska spretig verksamhet men till största delen arbetar jag med hälsoskydd. Det kan till exempel handla om att utreda klagomål gällande boendemiljö (fukt, mögel, buller) och tillsyn av skolor och förskolor. Jag utför tillsyn av livsmedelsbutiker samt registrering av nya livsmedelsverksamheter. Jag handlägger ansökningar gällande serveringstillstånd samt försäljning och tillsyn av tobak och receptfria läkemedel.

Hur upplever du kontakten och samarbetet med Grums kommuns företagare och privatpersoner?
– I mina uppdrag är det mest företagare jag har kontakt med, och jag upplever att de är lätta att samarbeta med. De är tillgängliga, det vill säga är lätta att få tag på, och de är skötsamma! Gällande privatpersoner, handlar det oftast om olika typer av klagomål som de vill lämna. Där gäller det såklart att man tar sig tid att lyssna på vad de har att framföra, och även förklara vilka regler som gäller och så, beroende på vad ärendet handlar om.

Hur trivs du med att vara miljö- och hälsoskyddsinspektör i Grums?
– Jag trivs jättebra! Det är ett utmanande jobb jag har, med många olika ansvarsområden som det lätt kan bli i en mindre kommun, men tack vare det så är det väldigt lärorikt och varierande.

Venka och Petra framför kommunhuset

Möt Venka och Petra, kontaktcenter

Venka Larsson arbetar som samhällsvägledare och Petra Pettersson som telefoniadministratör i kommunens kontaktcenter.

Venka och Petra bemannar kommunens kontaktcenter och växel. Det första bemötandet är alltid viktigt. De svarar även på frågor som kommer in via kommunens konton i sociala medier och gör det enklare för våra invånare, företagare eller besökare att få hjälp med kommunala ärenden och att komma i kontakt med våra olika verksamheter.

Vad jobbar ni med?
– Vi hjälper till både internt och externt, därför blir vårt arbete väldigt varierat. Vi lotsar företagare, invånare och besökare till rätt verksamhet när det gäller kommunala ärenden, samtidigt som vi hanterar alla interna frågor gällande telefonanknytningar och tillhörande abonnemang med mera. Hos oss hittar du även en av kommunens InfoPoints där vi lämnar information och broschyrer till turister, plus att vi också arrangerar en del event under året som till exempel nationaldagsfirande och julgransskakning.

Vad är det roligaste med jobbet?
– Att det alltid händer något som vi inte förväntat oss när vi kommer till jobbet. Ingen dag är den andra lik och det är alltid de personliga kontakterna som gör jobbet intressant. Det är roligt att få alla att känna sig välkomna – vårt mål är att förmedla det goda värdskapet.

Jocke och Lennart jobbar som fältare

Möt Joakim och Lennart, fältare

Att stötta ungdomarna i Grums kommun utgör grunden i Joakim ”Jocke” Eliassons och Lennart Anderssons jobb. Joakim och Lennart arbetar ute på fältet bland ungdomarna i deras miljöer. De minskar oroligheter och försöker att påverka och fånga upp de ungdomar som är på väg att hamna snett.

–En händelse som inträffar under skoldagen kan följa med personen under hela dagen och om vi är medvetna om det kan vi försöka avstyra oroligheter. Vi är även flexibla – om våra ungdomar flyttar på sig så måste
vi också kunna flytta på oss, säger Lennart.

–Vi är flexibla och kan ändra våra arbetstider om vi vet att det är något särskilt på gång, till exempel en musikfestival eller vid skolavslutningar. På en kväll kan det bli flertalet turer till skolorna runt om i kommunen. Ibland kan det handla om en sådan liten sak som att se till att någon kommer hem tryggt och säkert en mörk fredagskväll. Ibland behövs det inte mer än så, säger Lennart.

–Vi är inga minipoliser men vi finns där för ungdomarna och kan hjälpa till. Vi dömer ingen, utan försöker gå in med öppna ögon. Det handlar om att bygga förtroende och ungdomar har lite svårare att bygga tillit till vuxenvärlden. Vi är på ungdomarnas sida och det är viktigt att komma ihåg att; förtroende får man inte – det förtjänar man, säger Joakim.

–Det är otroligt roligt att jobba med ungdomar! Vi står med dem när det blåser – både i medvind och i motvind och det tror vi att de känner, säger Lennart.

–Fältarbete är otroligt viktigt. Som ung är man påverkbar och vi försöker vara med och vägleda och stötta de unga. Då kanske vi kan fånga upp någon som är på väg åt fel håll, säger Joakim.

Elin biträdande rektor på Jättestenskolan

Möt Elin, biträdande rektor

Elin Poignant är en av tre biträdande rektorer på Jättestenskolan i Grums kommun. Elin arbetar 60 procent som biträdande rektor och 40 procent som utvecklingsledare.

–Att få våra elever att lyckas bättre i skolan handlar om att fånga upp elevernas kunskapsnivå i ett tidigt skede. Trygghet och studiero ger förutsättningar för en god lärmiljö och i förlängningen god måluppfyllelse. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta. Här på Jättestenskolan ser vi att tillitsfulla relationer och studiero är grunden på vilken resultaten byggs, säger Elin.

Var har du arbetat tidigare?
–Jag började min yrkesbana för cirka 20 år sedan och har framförallt arbetat inom förskolan, grundskolan, äldreomsorgen samt med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Jag tog min lärarexamen 2007 i Jönköping och är legitimerad lärare i ämnena engelska, idrott, svenska samt svenska som andraspråk åk 3-9. När jag studerade till lärare arbetade jag under flera år som ledsagare och stöttade ungdomar med funktionsnedsättningar för att tillsammans skapa en meningsfylld fritid. Just det arbetet har varit en ovärderlig erfarenhet för mig och har hjälpt mig att skapa förståelse för vilka olika förutsättningar barn/ungdomar har i livet. Efter min lärarexamen har jag arbetat som lärare inom grundskolan i både Jönköping och i Hammarö kommun innan jag 2016 började arbeta här i Grums kommun på Jättestenskolan. De första två åren på Jättestenskolan arbetade jag som lärare och därefter fick jag tjänsten som biträdande rektor/utvecklingsledare.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
–Arbetet med att vara biträdande rektor innebär att leda arbetet i spår D med elever och personal samt skapa ett gott samarbete med vårdnadshavare. Rollen som utvecklingsledare kan beskrivas genom att jag ska vara nätverksbyggande, omvärldsspanare samt verksamhetsutvecklare.

Hur trivs du med att vara biträdande rektor i Grums?
–Det är ett av de bästa arbeten jag har haft! Jag trivs otroligt bra i den här rollen och är så stolt över att få vara en del av Jättestenskolan 4-9 i Grums. Vi har så fina elever och mycket engagerade pedagoger på den här skolan, så jag älskar verkligen mitt arbete!

Uppdaterad: 2022-02-11