Miljö och hälsa

Här finns information om vårt arbete för att främja människors hälsa och skydda vår miljö. Vi värnar om din och andras hälsa och arbetar aktivt med tillsyn och information för att förebygga.

Vy över solnedgång Anghammar

Foto: Grums kommun

Vi arbetar för att skydda vår miljö

Eftersom både vi, du och kommande generationer är beroende av att ha en frisk miljö att leva i så arbetar vi även med att skydda den. I menyn kan du läsa mer om vad som gäller och få tips och råd. Du kan även kontakta någon av våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

I huvudsak arbetar miljö- och hälsoskyddsinspektörerna inom de tre huvudområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.

E-tjänster och blanketter

Vissa handlingar kräver att du anmäler eller ansöker om tillstånd hos Grums kommun. Bland våra e-tjänster och blanketter hittar du det som du behöver skicka in till oss för olika områden.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-02

Kontakt

Har du frågor kring bygg, miljö eller hälsa? Kontakta gärna vår enhet för bygg och miljö på byggochmiljo@grums.se

Emelie Meijer
Samordnare bygg och miljö Miljötillsyn, strandskyddsdispens, hälsoskydd
0555-420 25
emelie.meijer@grums.se

Terese Söderström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Avloppsinventering, hälsoskydd, bostadsklagomål
0555-421 29
therese.soderstrom@grums.se

Louise Lundbäck
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Nedskräpning, värmepump, hälsoskydd, radon, miljötillsyn
0555-42159
louise.lundback@grums.se

Hanna Frommelin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Livsmedel. Tobak-, alkohol- och receptfia läkemedelstillstånd
0555-421 28
hanna.frommelin@grums.se

Jakob Fernqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljötillsyn, enskilda avlopp, lantbruk
0555-421 74
jakob.fernqvist@grums.se