Kommundirektör

Kommundirektörens uppdrag är att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiska mål och beslut.

Kommundirektörens uppdrag

Som kommunens ledande tjänsteman företräder kommundirektören Grums kommun inom och utom kommunen samt leder kommunens ledningsgrupp. I uppdraget ingår också att verka för en kommunal ekonomi i balans och att skapa trovärdighet inom och utanför organisationen.

Erica Andrén, kommundirektör

Erica Andrén
Kommundirektör
0555-421 45
erica.andren@grums.se

Uppdaterad: 2023-08-09