Familjerätt

Via våra familjerättssekreterare kan du få hjälp eller rådgivning om familjerättsliga frågor som rör separation och skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner.

Familj som leker med småbarn

Foto: Mostphotos

Faderskap

Är barnets mor ogift vid barnets födelse ska individ och familj se till att faderskapet fastställs.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens i dessa frågor kan teckna juridiskt bindande avtal och få hjälp med att räkna ut kostnader i samband med längre umgängesresor.

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som inte kan komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor kan få stöd och hjälp genom samarbetssamtal och rådgivning.

Adoption

Den som önskar ta emot ett barn - svenskt eller utländskt för adoption ska ha medgivande från individ och familj. Utredningen görs av socialsekreterarna.

Uppdaterad: 2021-04-26

Kontakt

Margaretha Olsson
1:e socialsekreterare
0555-422 87
margaretha.olsson@grums.se

Jenny Larsson
Socialsekreterare
0555-421 21
jenny.larsson@grums.se

Telefontider till handläggarna
måndag: 9.00-9.30
telefontider övriga vardagar:
8.30-9.30

Navigera vidare