Överklaga socialtjänstbeslut

Om du är missnöjd med ett beslut som socialtjänsten har fattat har du möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten i Karlstad.

Så gör du för att överklaga

Skicka din överklagan till Grums kommun. Du måste skicka in överklagan inom en viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det ska framgå av beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga.

Överklagan skickas till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Information om att överklaga ett myndighetsbeslut finns på Sveriges domstolars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-06-08