Miljöarbetet i kommunen

Som kommun har vi ett ansvar att ta hand om vår miljö och säkerställa ett gott liv för våra invånare och framtida generationer.

Hållbar energi

 • Kommunen köper el märkt med Bra Miljöval som är den tuffaste miljömärkningen på marknaden; all el kommer från förnybara källor och själva produktionen av el sker med hänsyn till såväl miljö som klimat, växter, djur och människor. Dessutom innebär märkningen att kommunen bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.
 • Kommunen byter ut sin belysning till LED i takt med att den gamla belysningen går ur tiden. Hittills finns det LED-belysning i badhuset, elljusspåret och ridskolans ridhus samt paddock.
 • Kommunen har installerat solceller på Södra skolan och badhuset.
 • På Edsholms äldreboende finns solfångare som ger varmvatten.

Miljövänligt resande

 • I kommunen finns fyra laddpunkter för elfordon som var för sig är försedda med två stycken laddstolpar av typen ”semiladdare”.
 • I verksamheten finns en elbil, en elmoped och ett antal elcyklar. Utöver detta har område gata tillgång till både röjsågar och trimmers som går på el.

Hållbart byggande

 • Södra skolan är byggd av CLT, korslimmat trä, vilket är ett hållbart och miljösmart byggnadsmaterial. Det minskar koldioxidutsläppen i byggskedet.

Giftfri vardag

 • I anslutning till konstgräsmattan i Grums idrottspark finns det filter i vattenbrunnarna utomhus, särskilda avsopningsplatser för skor och separat uppsopning. Detta minimerar granulat utanför själva gräset. Konstgräsplanen anlades 2016 och ger tre månaders extra aktiviter/år.
 • På Mossens förskola är golvet i kapprummet och entrén fritt från ftalater och PVC.
 • På Backvägens förskola är golvet i korridoren fritt från ftalater och PVC. I rummen ligger en linouleummatta vars bindmedel kommer från växtriket och utgörs av härdade vegetabiliska oljor kombinerat med träharts.
 • På Kompassens förskola är väggarna målade med en täckfärg där 30 procent av de ingredienser som brukar komma från fossila källor är ersatta med växtbaserade produkter.

Hållbar avfallshantering

 • Som ett steg i att öka graden av återvinning har vi plockat bort papperskorgarna inne på kontoret hos medarbetarna i kommunhuset. Istället slängs skräpet på gemensamma återvinningsstationer med fraktionerna pappersförpackningar, plastförpackningar, pant och övrigt brännbart.
 • Den största klimatpåverkan orsakad av IT-produkter uppkommer i tillverkningsfasen. Genom företaget Atea ser Grums kommun till att återbruka eller återvinna inaktuell eller trasig IT-utrustning för att minska vårt klimatavtryck.

Hållbar matbespisning

 • Slottsbrons skola har ett samarbete med Coop för att minska matsvinnet i kommunen. Frukt och grönt som är för fult för att säljas men för gott för att slängas används i skolbespisningen på olika sätt.
 • Kostenheten arbetar aktivt med att göra livsmedelskonsumtionen i de kommunala verksamheterna mer miljövänlig. 2019 var 26,4 % de totala inköpen ekologiska, 2018 25,9 % och 2017 28,8 %. 68 % av de totala inköpen i kronor var från Sverige. Av kött, mejerier och ägg var motsvarande siffra 89 %.
 • Det pågår ett aktivt arbete för att minimera matsvinnet inom skolbespisningen.

Återbruk

Daglig verksamhet:

 • Av gamla tidningsrullar och stearin som samlas in från olika håll tillverkas tändrullar.
 • Figurer/skulpturer görs av papier-maché från tidningar.
Uppdaterad: 2022-08-25