Medling

Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts tillsammans med en opartisk medlare och samtalar om det som hänt.

Har du blivit utsatt för eller begått ett brott?

Då finns medling som ett alternativ. Kontakta individ och familj för mer information.

Kontakta individ och familj

Uppdaterad: 2024-04-17