Att få hemtjänstinsats

Följande sker efter att du har ansökt om och blivit beviljad en viss hemtjänstinsats av våra biståndsbedömare.

Hemtjänstpersonal med mobilen som arbetsverktyg

Foto: Linn Malmén

Dygnet runt, året runt

Omfattningen på hemtjänsten kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag. Kommunens hemtjänst finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året.

Hemtjänstområden

kartan via länken nedan, kan du enkelt se vilket område du tillhör.

Karta över Grums kommun - välj stöd och omsorg - hemtjänstområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemtjänsten Centrala
0555-421 96
måndag-fredag 13.00-14.30

Hemtjänsten Södra
0555-421 60
måndag-fredag 13.00-14.30

Hemtjänsten Norra
0555-421 92
måndag-fredag 13.00-14.30

Nattpatrullen
0555-421 92
måndag-fredag 13.00-14.30

Servicegruppen
0555-421 96
måndag-fredag 13.00-14.30

När börjar hemtjänstinsatsen?

En hemtjänstinsats består av två olika delar, omvårdnadsinsats och serviceinsats.

 • Hemtjänsten kontaktar dig inom två vardagar från det datum som ditt bistånd börjar gälla.
 • Du får en kontaktperson vid hemtjänsten inom fem dagar från det att hemtjänstinsatsen har startat. Du har rätt att byta kontaktperson om du vill.
 • Din omvårdnadsinsats startar efter överenskommelse med dig.
 • Din serviceinsats startar inom tre veckor från det datum som ditt bistånd börjar gälla.
 • Inom 14 dagar från det att du har fått din hemtjänst beviljad kommer du att ha ett välkomstsamtal med din kontaktperson. Vi berättar om verksamheten och du får tillfälle att ställa frågor till oss. Vi gör tillsammans med dig en planering för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras. Planen innefattar en individuell planering av de insatser som du har beviljats. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan.
 • Uppföljning av genomförandeplanen sker en gång per år eller vid förändringar. Vi förväntar oss av dig att du aktivt deltar i upprättande av din genomförandeplan. Du har möjlighet att när som helst ta upp eventuella frågor och funderingar kring den hjälp och det stöd som du får från oss men under uppföljningssamtalet bereder vi särskild tid för detta.

Det här kan du förvänta dig av våra medarbetare

Det här kan du förvänta dig av våra medarbetare som kommer hem till dig för att ge dig den service du är beviljad:

 • du träffar personal som bär arbetskläder, har legitimation och en synlig namnskylt.
 • personalen ringer eller knackar alltid på dörren när de kommer, även om de har digitala nycklar.
 • det finns möjlighet till besök morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll och nattetid.

Du som har kontakt med oss ska möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. De medarbetare du möter inom vår verksamhet har tystnadsplikt. Läs mer om vad våra kunder och medarbetare tycker samt ta del av vår servicegaranti via länkarna nedan:

Möt oss som jobbar i hemtjänsten

Servicegaranti

Kontinuitet

Vår målsättning är att du som har hemtjänst så långt det är möjligt ska få besök av samma personer från personalgruppen. Om du får hjälp flera gånger samma dygn kommer du att få träffa ett större antal personer. All personal arbetar på liknande sätt, med utgångspunkt från din genomförandeplan.

Detta behöver vi för att kunna genomföra insatserna på ett bra sätt hos dig:

 • Din bostad är vår arbetsmiljö. Det innebär att bostaden i vissa fall kan behöva anpassas för att vi ska kunna utföra insatserna, som till exempel behov av höj- och sänkbar säng.
 • För att personalen ska kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt bör det finnas utrymme för förvaring av skyddsutrustning, som till exempel engångshandskar och engångsförkläden.
 • Om du inte kommer vara hemma vid planerad insats, var vänlig meddela detta i förväg till planerarna i hemtjänsten.

Nyckel till bostaden

I Grums kommun har vi nyckelfri hemtjänst, vilket innebär att det installeras ett låsvred på din dörr så att hemtjänsten kan öppna dörren med mobiltelefonen. Låsvredet gör ingen påverkan på din dörr och du öppnar själv med din nyckel som vanligt. Detta gäller även vid trygghetslarm.

Om du är missnöjd med hemtjänsten

Om du är missnöjd med din hemtjänstinsats kan du vända dig direkt till personalen eller till den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser. Kontaktuppgifter hittar du i den broschyr som du fick då din hemtjänstinsats påbörjades. Du kan även använda dig av formuläret nedan:

Klagomål sociala frågor

Avsluta hemtjänstinsats

Hemtjänstinsatserna upphör när det inte längre finns behov av dem, vid flytt till annan kommun eller vid flytt till särskilt boende samt vid dödsfall.

Vid avslutad insats kommer respektive utförare inom omsorg om äldre att ta kontakt för att till exempel hämta hjälpmedel eller montera ner larm.

Uppdaterad: 2024-04-02