Boende- & vistelseformer

Vi har flera olika service- och gruppbostäder i kommunen. Så långt som möjligt anpassas verksamheten utifrån den enskildes behov och önskemål.

Dekorationer i garn

Foto: Grums kommun

Floravägen

Gruppbostad med lägenheter för personer med funktionsvariation.

Besöksadress
Floravägen 1, Grums

Telefonnummer
0555–75 91 50

Åsgatan 5

Servicebostad för personer med måttlig funktionsvariation. Verksamheten syftar till att stödja de boende i deras dagliga livsföring mot ett så självständigt liv som möjligt.

Besöksadress
Åsgatan 5, Grums

Telefonnummer
0555-75 91 60

Åsgatan 7

Servicebostad som fungerar som filial till Åsgatan 5.

Besöksadress
Åsgatan 7, Grums

Telefonnummer
0555-420 10

Åshammar

Gruppbostad med fem lägenheter för personer med grav autism. Verksamheten bedrivs utifrån TEACCH-pedagogikens principer.

Besöksadress
Åshammar 19, Grums

Telefonnummer
0555-420 70

Så gör du för att ansöka om boende

För ansökan om plats i kommunens service- och gruppbostäder kontakta:

Amanda Johansson
Handläggare LSS och socialpsykiatri
0555-421 67
amanda.johansson2@grums.se

Mårten Nilsson
Handläggare LSS och socialpsykiatri
marten.nilsson@grums.se
0555-422 66

Uppdaterad: 2021-08-19

Kontakt

Mårten Nilsson
Handläggare LSS och socialpsykiatri
marten.nilsson@grums.se
0555-422 66

Arne Elmlund
Områdeschef gruppbostäder för personer med funktionsvariation
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

Postadress
Grums kommun
Arne Elmlund
664 80 Grums

Navigera vidare