Kontakta individ och familj

Alla kan vi hamna i situationer som gör att vi behöver hjälp och stöd. Du kan alltid vända dig till oss för att få råd och stöd. Alla som arbetar på individ och familj har tystnadsplikt.

Bild på skylt till individ och familj i kommunhusets entré

Foto: Grums kommun

Kontaktuppgifter och öppettider

Öppettider receptionen individ och familj
Väntrummet måndag-torsdag: 8.00-16.00, fredag: 8.00-15.00
Receptionen måndag-fredag: 10.00-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vi har öppet för drop-in besök klockan 10.00–14.30 med lunchstängt klockan 12.00–13.00. I vår reception kan du lämna in ansökan samt få hjälp att fylla i den. Vi besvarar även enklare frågor samt tar emot meddelanden.

Väntrummet är öppet klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00. Då kan du lämna in handlingar i brevlådan samt använda lånedatorn och skrivare i väntrummet.

Individ och familj har stängt
20 juni - hela dagen
22 augusti - hela dagen
19 oktober - förmiddag (öppnar kl 13)

Telefontid reception individ och familj
måndag-fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
reception: 0555-422 82 
fax: 0555-106 10

Anmälningar och akuta situationer
dagjour: 0555-420 71
måndag-torsdag: 8.00-16.30, lunchstängt mellan 12.00-13.00.
fredag: 8.00-16.00

Socialjour i Karlstad
Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Mer information, öppettider och telefonnummer på:
Akut hjälp - socialjour

Kontaktuppgifter ledning individ och familj

Pernilla Pettersson
Områdeschef individ och familj
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Charlotte Bergström
Enhetschef barn och unga
0555-422 13
charlotte.bergstrom@grums.se

Viktoria Brunåker
Enhetschef vuxen
0555-422 83
viktoria.brunaker@grums.se

Samuel Udd
1:e socialsekreterare
0555-422 76
samuel.udd@grums.se

Margaretha Olsson (ej telefontid måndagar)
1:e socialsekreterare och familjerätt
0555-422 87
margaretha.olsson@grums.se

Handläggare - barn och unga

Telefontid tisdag-fredag kl. 8.30-9.30.
Vissa handläggare har även telefontid måndag kl. 9.00-9.30

Linda Wennberg
Socialsekreterare
0555-422 98
linda.wennberg@grums.se

Laila Strandh
Socialsekreterare
0555-421 01
laila.strandh@grums.se

Jasmine Forsgren
Socialsekreterare
0555-421 41
jasmine.forsgren@grums.se

Josefine Lofterud
Socialsekreterare
0555-422 81
josefine.lofterud@grums.se

Linnea Johansson
Socialsekreterare
0555-422 32
linnea.johansson@grums.se

Följande barnhandläggare har inte telefontid måndagar:

Eva Johansson
Socialsekreterare
0555-422 75
eva.johansson@grums.se

My Reuterwall
Socialsekreterare
0555-422 84
my.reuterwall@grums.se

Emelie Cylvén
Socialsekreterare
0555-421 51
emelie.cylven@grums.se

Caroline Ekeberg
Socialsekreterare
0555-421 16
caroline.ekeberg@grums.se

Ekaterina Skalin
0555-420 39
ekaterina.skalin@grums.se

Sandra Anderberg
0555-421 21
sandra.anderberg@grums.se

Handläggare - vuxen

Telefontid måndag: 9.00-9.30.
Tisdag - fredag: 8.30-9.30.

Malin Olsson
Socialsekreterare
0555-421 43
malin.olsson@grums.se

Anna-Karin Jansson Stevensson
Socialsekreterare
0555-420 78
anna-karin.jansson-stevensson@grums.se

Handläggare - ekonomiskt bistånd

Telefontid måndag: 9.00-9.30.
Tisdag - fredag: 8.30-9.30.

Magnus Lindholm
Socialsekreterare
0555-422 92
magnus.lindholm@grums.se

Thomas Brink
Socialsekreterare
0555-421 24
thomas.brink@grums.se

Ella Englund
Socialsekreterare
0555-420 61
ella.englund@grums.se

Handläggare - integration, ekonomiskt bistånd

Tomas Hane
Socialsekreterare
0555-422 74
tomas.hane@grums.se

Förebyggande insatser

Eva Hansson
Förebyggande samordnare
0555-422 12
eva.hansson@grums.se

Öppenvården

Lennart Andersson
Fältare
0555-420 66
lennart.andersson@grums.se

Joakim Eliasson
Fältare
0555-420 93
joakim.eliasson@grums.se

Therese Bood
Boendestödjare
0555-421 00 
therese.bood@grums.se

Susanne Havenström
Familjebehandlare
0555-420 76
susanne.havenstrom@grums.se 

Linda Olsson
Familjebehandlare
0555-420 44
linda.olsson@grums.se

Anette Pettersson
Familjestödjare 
0555-420 56  
anette.pettersson@grums.se

De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på:

www.grums.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: 2023-05-03

Kontakt

Pernilla Pettersson
Områdeschef individ och familj
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Besöksadress
Sveagatan 77, Grums.
Besök efter överenskommelse.

Postadress
Grums kommun
Individ och familj
664 80 Grums