Tillfälliga beredningar

Kommunfullmäktige kan vid behov tillsätta tillfälliga beredningar för särskilda frågor. En tillfällig beredning ska ha sju ledamöter tillhörande fullmäktige. En ledamot utses till beredningens ordförande.

Så arbetar den tillfälliga beredningen

Till den tillfälliga beredningen knyts dels en tjänsteman med uppdrag att biträda i dess arbete och dels en tjänsteman med kompetens som anknyter till den fråga beredningen ska arbeta med.

Uppdaterad: 2023-07-31