Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är, desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Få hjälp med att hantera sorg

Kontakta individ och familj för att få hjälp med att hantera sorg och depression.

Kontakta individ och familj

Olika reaktioner på sorg

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som mindre barn kan uppvisa. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet har mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet eller omsorg, kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma utan lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar vid dödsfall av närstående:

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet, längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteende
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • huvudvärk, magont och muskelvärk.

Källa: Barnperspektivet (BRIS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-10