Dricksvattenanläggning

Som företagare med livsmedelsverksamhet är du ansvarig för dricksvattnets kvalitet. Det innebär att du ska ta regelbundna prover och upprätta ett egenkontrollsprogram som kommunen ska fastställa.

Dricksvattenföreskrifter

Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30 gäller för dricksvattenanläggningar som:

  • tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer
  • är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet, oavsett storlek.

Tar du vatten från egen brunn till din livsmedelsverksamhet?

Då ska du göra två registreringar; en på livsmedelsverksamheten och en på dricksvattenanläggningen.

E-tjänst och blanketter

Du kan registrera genom att använda våra e-tjänster eller blanketter.

Näringsliv & arbete - Livsmedelsverksamhet - Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringsliv & arbete - Livsmedelsverksamhet - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-02

Kontakt

Hanna Frommelin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Livsmedel, dricksvatten
0555-42128
hanna.frommelin@grums.se