Dricksvattenanläggning

Som företagare med livsmedelsverksamhet är du ansvarig för dricksvattnets kvalitet. Det innebär att du ska ta regelbundna prover och upprätta ett egenkontrollsprogram som kommunen ska fastställa.

Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30 gäller för dricksvattenanläggningar som:

  • tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer
  • är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet, oavsett storlek.

Tar du vatten från egen brunn till din livsmedelsverksamhet?

Då ska du göra två registreringar; en på livsmedelsverksamheten och en på dricksvattenanläggningen.

E-tjänst och blanketter

Du kan registrera genom att använda våra e-tjänster eller blanketter.

Blanketter och e-tjänster Näringsliv & arbete >> Livsmedelsverksamhet >> Anmälan om registrering av dricksvattenanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter och e-tjänster Näringsliv & arbete >> Livsmedelsverksamhet >> Anmälan om registrering av livsmedelsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-11-27

Kontakt

Sverre Dahlgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 28
sverre.dahlgren@grums.se

Navigera vidare