Sociala medier

Sociala medier är internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll och kommunicera. Välkommen att följa och kommunicera med oss!

Våra konton i sociala medier

Grums kommun använder några av de vanliga kanalerna inom de sociala medierna för att det ger oss en möjlighet till dialog och kommunikation där många av våra målgrupper är. Vi ser de sociala medierna som ett komplement till vår webbplats grums.se. Här är en förteckning över de konton som tillhör Grums kommun:

Facebook

Grums kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. @grumskommun

Grums bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. @grumsbibliotek

Grums bad & sport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. @grumsbadsport

Grums äldreomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. @grumsaldreomsorg

Skolrestaurangen Jättegrytan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. @jattegrytan

Grums fritidsgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. @grumsfritidsgard

Instagram

 • grums_kommun
 • grumsfritidsgard
 • grumsbibliotek
 • grumsbadsport
 • grumsaldreomsorg
 • skolrestaurangenjattegrytan

LinkedIn

Grums kommun

Personuppgifter

Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. När du publicerar ett inlägg eller en kommentar på något av våra konton i sociala medier innebär det även att du publicerar dina personuppgifter. Personuppgifterna du lämnar, används för att vi ska kunna uppnå syftet med vår närvaro på sociala medier och kunna kommunicera med dig.

Dina personuppgifter visas sedan tills det att du eller kommunen tar bort ditt inlägg eller din kommentar. Grums kommun har fattat ett gallringsbeslut om att till exempel ett svar på ett inlägg eller andra inkomna kommentarer i sociala medier får gallras fortlöpande.

Allmän handling

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.

Tänk på vad du skriver

Lägg inte ut känslig information eller känsliga frågor (sekretess). Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden. Tänk på att inte lägga ut reklam, propaganda eller kränkande inlägg. Håll en god ton och ett vårdat språk. Vi tar bort inlägg som strider mot detta och polisanmäler brottsligt material. Vi kan även komma att spärra användare. När vi tar bort ett inlägg försvinner alla svarskommentarer till inlägget. 

Kontakta Grums kommun om du ser ett inlägg eller en kommentar som bryter mot någon av följande regler eller som du av annan anledning anser vara olämplig:

 • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • Sekretessbelagda uppgifter
 • Politiska budskap och debattinlägg
 • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
 • Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
 • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
 • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 • Svordomar eller obscena ord
 • I sammanhanget irrelevant information
 • Innehåll som strider mot sidans syfte
Uppdaterad: 2024-01-30

Kontakt

Anna Svedlund
Kommunikationsansvarig
0555-421 55
anna.svedlund@grums.se

Se även

Så hanterar Grums kommun personuppgifter:
Personuppgifter