Utmaningsrätt

I Grums kommun erbjuds inte utmaningsrätten eftersom det inte finns något politiskt ställningstagande i frågan.

Vad är utmaningsrätt?

Utmaningsrätten eller utmanarrätten som den ibland kallas, innebär att en kommun eller en region, genom politiskt beslut, åtar sig att pröva inkomna förslag på alternativ drift av verksamhet som i nuläget bedrivs i egen regi eller inte drivs alls i kommunen.

Om verksamheten anses lämpad för konkurrensutsättning, inleds en upphandling i konkurrens eller i vissa fall en avknoppning.

All kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner eller kommunala bolag kan utmanas. Verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen kan dock inte utmanas.

Syftet med utmanarrätten är att pröva kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt. 

I Grums kommun finns inte utmanarrätten eftersom något politiskt ställningstagande i frågan, inte har tagits.

Uppdaterad: 2023-08-09