Kyrkor och församlingar

I Grums kommun finns fem kyrkor. Kyrkorna finns i Grums, Borgvik, Liljedal och Värmskog. I Grums och Slottsbron finns Solbergskyrkan respektive Strandgården, med verksamhet för barn och unga.

Borgviks kyrka

Foto: Grums kommun

Borgviks kyrka

I Borgviks kyrka finns takmålningar från 1745 av den tyske konstnären Michael Carowsky. Stenkyrkan invigdes 1718.

Eds kyrka

I kyrkan finns dopfuntdelar från 1200-talet bevarade, en takkrona av glas tillverkad på glasbruket i Liljedal och ett rökelsekar från den katolska tiden. Stenkyrkan invigdes 1783.

Grums kyrka

Kyrkan har anor från 1100-talet. Det finns två bevarade dopfuntar från den tiden. På kyrkogården ligger Löwenhielmska och Rosensvärdska familjegraven. Säte för dessa släkter var det numera rivna slottet Long. Inne i kyrkan finns en gravhäll från 1600-talet efter Botvid Larsson, son till fogden över Värmland: Botvid Larsson-Ancar, på Agnhammars gård. Den ursprungliga stenkyrkans byggår är okänt. 1927 brann den ned men byggdes åter upp på de gamla murarna.

Solbergskyrkan

I Grums centrum finns en modern kyrka med tillbyggd församlingsgård och en klockstapel. Kyrkan invigdes 1960.

Värmskogs kyrka

Stenkyrkan byggdes 1760-63 men förstördes genom vådaeld 1799. Kyrkan renoverades och bland inventarierna finns en unik bildsten från 900-talet, den så kallade Värmskogsgripen. Platsen för två äldre kyrkor, från 1200- och 1600-talet finns markerade med blottlagda grundstenar.

Uppdaterad: 2023-01-04