Utveckling/förvaltning

Utveckling och förvaltning består av de funktioner som främst arbetar med administrativt och strategiskt stöd till övriga verksamheter.

Stödfunktioner till våra verksamheter

Utveckling och förvaltning består av de funktioner som stöttar den politiska organisationen, kommundirektör och verksamheterna. Det handlar om stödfunktioner för ekonomi, personal, IT, kommunikation, tillsyn och planering med mera. De olika funktionerna arbetar även för invånare och företag för att bidra till utveckling av hela Grums kommun.

Utveckling & förvaltning Kommundirektör Ekonomi HR-funktion Tillväxt- och tillsynsfunktion Administrativ funktion IT-funktion
Uppdaterad: 2023-08-31