Utveckling/förvaltning

Utveckling och förvaltning består av de funktioner som främst arbetar med administrativt och strategiskt stöd till övriga verksamheter.

Stödfunktioner till våra verksamheter

Utveckling och förvaltning består av de funktioner som stöttar den politiska organisationen, kommunchef och verksamheterna så att de ska kunna ägna tiden åt sina uppdrag och verksamheter. Det handlar om stödfunktioner för ekonomi, personal, IT, kommunikation, utveckling och planering med mera.

Utveckling & förvaltning Kommunchef Ekonomi HR-funktion Tillväxtfunktion Administrativ funktion IT-funktion
Uppdaterad: 2021-01-25

Navigera vidare