Vatten och avlopp

Visste du att Grums kommun är den största livsmedelsleverantören i kommunen? Varje dag levererar kommunen cirka 2000 m³ dricksvatten av hög kvalitet till kommunens invånare.

Vattenkran i närbild

Foto: Mostphotos

Så får du ditt dricksvatten

I Grums köper vi vårt vatten från Karlstad-Grums vattenverksförbund, där produktionen av dricksvatten finns i Mellerudstorp och Törne. Utöver detta finns det små vattenverk i Borgvik och Liljenäs/Värmskog.

Så renas ditt avlopp

I kommunen finns fyra avloppsreningsverk, varav det största ligger i Slottsbron (Tjyvudden). På tio år har avloppsreningsverken i Slottsbron, tack vare bättre styrning, lyckats få ner energianvändningen till hälften och även minskat kemikalieförbrukningen utan att försämra avloppsreningen.

Uppdaterad: 2023-02-09

Kontakt

Mattias Olsson
Arbetsledare område gata
0555-423 04
mattias.olsson@grums.se

Johan Westlund
VA-samordnare
0555-423 01
johan.westlund@grums.se

För frågor om fakturor och abonnemang

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se