Gatusopning

Gatusopning eller sandsopning görs efter vintern och därefter som underhåll under sommar och höst.

Efter vintersäsongen utförs gatusopning av hela gatunätet. Då tar vi upp grus och sand som använts i halkbekämpningen. Beroende på väder så tar det cirka 8-10 veckor att genomföra detta.

Under sommar och höst görs underhållssopning kontinuerligt. Vi vill i den mån det går hålla det rent och snyggt på våra gator och vägar. Genom underhållssopningen undviker vi också att för mycket grus, skräp och löv rinner ner i våra dagvattenbrunnar.

Uppdaterad: 2020-10-26

Navigera vidare