Gatusopning

Gatusopning eller sandsopning görs efter vintern och därefter som underhåll under sommar och höst.

Sopning av Sveagatan

Foto: Grums kommun

Då sopas våra gator

Efter vintersäsongen utförs gatusopning av hela gatunätet. Då tar vi upp grus och sand som använts i halkbekämpningen. Beroende på väder så tar det cirka 8-10 veckor att genomföra detta.

Under sommar och höst görs underhållssopning kontinuerligt. Vi vill i den mån det går hålla det rent och snyggt på våra gator och vägar. Genom underhållssopningen undviker vi också att för mycket grus, skräp och löv rinner ner i våra dagvattenbrunnar.

Uppdaterad: 2022-06-15