Servicegaranti

Alla inom kunder inom omsorg om äldre omfattas av en servicegaranti. Garantin ska på ett tydligt sätt beskriva vad du som kund och invånare kan förvänta dig av en tjänst från Grums kommun.

Hemtjänstpersonal framför hur på Järpegatan

Foto: Linn Malmén

Vår servicegaranti

Vi inom omsorg om äldre i Grums kommun ska utgå från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Ett gott bemötande ska vara utgångspunkt för arbetet. Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov och förmåga att själv välja hur man vill leva sitt liv.

Du som har kontakt med oss ska möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. Den personal du möter inom vår verksamhet har tystnadsplikt.

Syftet med servicegarantier är att tydliggöra för dig, så att du vet vad du kan förvänta dig av oss och vad du själv behöver bidra med för att få ta del av de insatser du har blivit beviljad, på bästa sätt.

Det ska klart och tydligt framgå vad tjänsten består av, vilka eventuella förväntningar som finns på dig som kund och invånare samt hur vi hanterar situationer där du inte tycker att vi uppfyller garantin.

Om du inte är nöjd

Om du upplever att servicegarantierna inte uppfylls, kan du meddela oss detta genom att kontakta din kontaktman eller områdeschef.

Du kan även lämna in ett klagomål eller en synpunkt antingen via vår blankett eller e-tjänst. Din åsikt är viktig för oss!

Klagomål sociala frågor

Uppdaterad: 2023-01-19