Servicegaranti

Alla inom kunder inom omsorg om äldre omfattas av en servicegaranti. Garantin beskriver på ett tydligt sätt vad du som kund och invånare kan förvänta dig av en tjänst från Grums kommun.

Hemtjänstpersonal framför hur på Järpegatan

Foto: Linn Malmén

Vår servicegaranti

Vi inom omsorg om äldre i Grums kommun ska utgå från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Ett gott bemötande ska vara utgångspunkt för arbetet. Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov och förmåga att själv välja hur man vill leva sitt liv.

Du som har kontakt med oss ska möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. Den personal du möter inom vår verksamhet har tystnadsplikt.

Syftet med servicegarantier är att tydliggöra för dig, så att du vet vad du kan förvänta dig av oss och vad du själv behöver bidra med för att få ta del av de insatser du har blivit beviljad, på bästa sätt.

Det ska klart och tydligt framgå vad tjänsten består av, vilka eventuella förväntningar som finns på dig som kund och invånare samt hur vi hanterar situationer där du inte tycker att vi uppfyller garantin.

Fast omsorgskontakt

Målet är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge du önskar. Vi arbetar med fast omsorgskontakt där målsättningen är att skapa trygghet och öka kvaliteten på genomförandet av insatsen. Din fasta omsorgskontakt är den som är kontakten mellan dig och verksamheten.

Jämför äldreomsorg

Socialstyrelsens tjänst Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Där får du information om äldreomsorg och hemtjänst. Du kan även jämföra kvaliteten på vården och omsorgen om äldre i hela Sverige och specifikt för Grums kommun.

Äldreguiden.se - jämför äldreomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte är nöjd

Om du upplever att servicegarantierna inte uppfylls, kan du meddela oss detta genom att kontakta din fasta omsorgskontakt eller områdeschef.

Du kan även lämna in ett klagomål eller en synpunkt antingen via vår blankett eller e-tjänst. Din åsikt är viktig för oss!

Klagomål sociala frågor

Uppdaterad: 2024-04-01