Frågor och svar stöd och omsorg

Jag har problem med min ekonomi, kan jag få hjälp?

Budget- och skuldrådgivningen finns i Karlstads kommun och är till för dig som bor i Grums och som vill ha hjälp att hitta lösningar på ekonomiska problem. Hjälpen kan vara allt från ett telefonsamtal till en långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete. Mer information och kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivningen hittar du här.

Budget- och skuldrådgivning

Vart vänder jag mig om jag har frågor om rehab/hjälpmedel?

Om du är i behov av hjälp för att klara dig i hemmet finns tekniska hjälpmedel att tillgå. Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland.

De du ska vända dig till i första hand är arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktsköterska.

Läs mer om hjälpmedel och hitta kontaktuppgifter här:

Hjälpmedel

Jag, eller en närstående till mig, är i behov av hemtjänstinsatser. Hur går jag tillväga?

Det man genom hemtjänst får beviljat är sådant som man har svårt att klara i hemmet på egen hand. Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om hemtjänst.

När du tar kontakt med biståndshandläggare bokas det vanligtvis ett hembesök där du får berätta för handläggaren om din vardag och den situation du befinner dig i.

Det är ditt behov av hjälp som avgör vilken insats du har rätt till. Läs mer om ansökan om bistånd här.

Hemtjänst

Hur kan jag få hjälp om jag lider av psykisk ohälsa?

Alla kan må dåligt eller ha problem ibland. Men det finns hjälp att få. Kommunen är skyldig att stödja och hjälpa dig om problem uppstår med psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Psykisk ohälsa/missbruk

Vem kontaktar vi om vi vill gifta oss borgerligt?

Om ni vill gifta er borgerligt kontaktar ni en vigselförrättare, kontaktuppgifter hittar ni på grums.se. Platsen för vigseln kan vara i kommunhuset eller någon annan plats enligt ert önskemål. För borgerlig vigsel krävs att man ansöker om hindersprövning på Skatteverket.

Gifta sig/ingå partnerskap

Jag är äldre och i behov av hjälp. Vilken hjälp kan jag få?

Grums kommun kan erbjuda olika typer av hjälp och stöd. Stödet anpassas efter dina individuella behov. Här finns samlad information om vilka olika typer av stöd som erbjuds.

Stöd för äldre

Hur kan jag få ekonomiskt stöd?

Alla invånare i Grums kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Du som har behov av ekonomiskt stöd eller rådgivning kan vända dig till oss på individ och familj.

Ekonomiskt stöd

Hur får jag kontakt med en psykolog?

Kommunen har ingen psykolog. Vill du komma i kontakt med en psykolog vänder du dig till exempelvis Region Värmland. I Grums kommun finns en psykiatrisjuksköterska, här finns kontaktuppgifter:

Psykisk ohälsa/missbruk

Jag misstänker att barnen far illa. Vad kan man göra när man misstänker att allt inte står rätt till?

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta individ och familj inom socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. Du som privatperson har rätt att vara anonym.

Orosanmälan

Hur går det till att ansöka om färdtjänst?

  • Det krävs en ansökan och ett läkarutlåtande som beskriver dina funktionsnedsättningar/begränsningar.

Färdtjänst

Vad är en familjecentral?

En familjecentral är en mötesplats där du och din familj kan träffa andra barn och föräldrar. Hos oss ska du känna att du kommit rätt med dina frågor. Vi som arbetar på familjecentralen finns här för att stärka dig som förälder. Tillsammans har vi målet att ge ditt barn en god start i livet.

Familjecentralen i Grums

Uppdaterad: 2023-11-22