Taxa bo och bygga

Kostnaden för ett bygglov eller en anmälningspliktig åtgärd beror på storleken av det som ska byggas, hur komplicerat ärendet är och det så kallade prisbasbeloppet.

Här hittar du information om vad olika lov och anmälningspliktiga åtgärder kostar. I korthet gäller att desto mindre och enklare, desto lägre kostnad under förutsättning att bygglovshandlingarna är fackmässiga.

Gällande taxa

Bygglovstaxa 2018PDF (pdf, 24 kB)

Uppdaterad: 2020-04-03

Kontakt

Sofia Dahlström
Byggnadsinspektör
0555-421 40 - telefontid 10.00-12.00
sofia.dahlstrom@grums.se

Navigera vidare