Taxa bo och bygga

Kostnaden för ett bygglov eller en anmälningspliktig åtgärd beror på storleken av det som ska byggas, hur komplicerat ärendet är och det så kallade prisbasbeloppet.

Desto mindre och enklare, desto lägre kostnad. Den antagna taxan kommer att laddas upp här inom kort.

Uppdaterad: 2021-09-17

Kontakt

Lena Svensson Burman
Byggnadsinspektör
0555-421 40

Under veckorna 38 och 39 kommer telefonen vara avstängd.

Kom ihåg att boka tid inför ett besök för att säkerställa att vi kan ta emot dig.

Navigera vidare