Taxa bo och bygga

Kostnaden för ett bygglov eller en anmälningspliktig åtgärd beror på storleken av det som ska byggas, hur komplicerat ärendet är och det så kallade prisbasbeloppet. Ju mindre och enklare, desto lägre kostnad.

Uppdaterad: 2023-11-22