Resurscentrum Linden

Varmt välkommen till Resurscentrum Linden, vårt korttidsboende. Här kan du under en begränsad tid få vård, omsorg, rehabilitering, växelvård och/eller möjliggöra avlastning för närstående.

Kontakta oss

Direktkontakt med verksamheten

Telefon
0555-420 87

Besökstider för anhöriga, måndag-söndag 14.00-17.00

Ansvarig för verksamheten

Karin Ewensson
Områdeschef Segmons äldrebostäder, resurscentrum Linden
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

Besöksadress

Gamla vägen 89, Grums

Om Linden

Korttidsboende är ett tillfälligt boende som utgår från ett tidsbegränsat beslut och kan omprövas under tiden det pågår. Det är biståndshandläggaren som beslutar om korttidsboende och hur länge.

Resurscentrum Linden är ett korttidsboende för tillfälligt, tidsbegränsat boende. Biståndsbeslutet för korttidsboende är tidsbegränsat och kan omprövas under tiden det pågår.

Syftet med vistelsen på korttidsboendet, är att du under en begränsad tid ska få vård och omsorg, rehabilitering, växelvård och/eller möjliggöra avlastning för närstående.

Växelvård innebär att du regelbundet och återkommande vistas på Linden. Vistelsens regelbundenhet och längd, planeras utifrån dina behov och eventuell närståendes behov av avlastning. Om ditt behov av växelvård är mer än 50 procent av tiden, hänvisar vi dig att i stället ansöka om särskilt boende (äldreboende).

Under dina första veckor här, gör du en genomförandeplan tillsammans med vårdpersonalen. Planen följs sedan upp och förändras vid behov. Under din vistelse hos oss gör du även en vårdplanering tillsammans med din biståndshandläggare.

På Linden finns det plats för tio personer.

Kriterier för att få vistas på Linden

  • Korttidsvård - för dig som inte kan återvända till din bostad efter sjukhusvistelse, i avvaktan på annat boende eller plats för avlastning av närstående
  • Växelvård - planerad avlastning av närstående i bestämda perioder
  • Hospice - för dig med svår sjukdom som trots andra omvårdnadsinsatser i livets slutskede inte klarar att bo hemma. Du som önskar stanna i ditt hem ska få möjlighet att göra det.

Teamet på Linden

Linden bemannas av undersköterskor dygnet runt och de arbetar i team med sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Plats på enheten kan du få efter utredning och bedömning av kommunens biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare

Uppdaterad: 2023-08-18