Diskriminering - Agera Värmland

Upplever du dig diskriminerad eller har du frågor om diskriminering? Då kan du vända dig till Agera Värmland för att få hjälp.

Om Agera Värmland

Agera Värmland är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation där Grums kommun är medlem.

Agera Värmland har som uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter och att demokratins idéer blir ledande inom samhällets olika områden. De utgår från och verkar för - principen om alla människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot våra demokratiska värden.

Kurser och utbildningar

De arbetar med kurs- och seminarieverksamhet och opinionsbildning samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering. De arbetar också förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism genom kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism.

Uppdaterad: 2023-06-08

Kontakt

Agera Värmland
070-788 59 31 (telefontid måndag - fredag 09.30–11.30)
diskriminering@ageravarmland.se