Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som är planerade och inte kräver läkarinsatser. Kommunen har inga egna läkare. Är du i behov av läkarkontakt tar du i första hand kontakt med din vårdcentral.

Två kvinnor som promenerar utanför Järpegatan äldreboende

Foto: Øyvind Lund

Exempel på insatser

Hemsjukvården utförs dygnet runt alla dagar i veckan. Kommunal hemsjukvård kan du få från sju års ålder om du inte kan ta sig till närmaste vårdcentral.

Insatsen kan till exempel bestå av såromläggning, delning av läkemedel i dosett, injektioner eller droppbehandling. Hemsjukvården ger också rådgivning vid inkontinensbesvär och förskriver inkontinenshjälpmedel.

Är du inte nöjd med den vård som du har fått?

Då är det viktigt att du berättar det.

Patientnämnden

Så gör du för att ansöka

För att ansöka om hjälp och stöd för till exempel hemtjänst eller en plats på äldreboende, vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om du kan få det du ansöker om.

Uppdaterad: 2024-03-19

Kontakt

Carina Bergstedt
Områdeschef hemsjukvård, kommunrehabilitering, dagverksamheten Violen
0555-420 12
carina.bergstedt@grums.se

Hemsjukvård
0555-420 00 (växel)

För att komma i kontakt med sjuk- eller distriktssköterska första gången är du välkommen att ringa till kommunens växel.

Se även