Friluftsliv

Den svenska naturen är tillgänglig för alla, du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tystnad. Du måste dock vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur.

Paddla kanot

Foto: Grums kommun

Inte störa - inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

I övrigt gäller allemansrättens grundregel att visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Likaså är det förbjudet att avsiktligt störa villebråd. Att nyttja naturen på vanligt sätt för rekreation, till exempel för svamp- eller bärplockning, räknas dock inte som störande.

Lansstyrelsen.se - Allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

Vi har två naturreservat i Grums kommun. Det ena är Getgarsudde, som ligger 10 km söder om Grums tätort och som har en fin vandringsled som leder in i reservatet. Det andra är Ryen, som ligger 10 km väster om Fagerås.

Dessutom ligger delar av Gårdsviksfjället och västra Värmlands-skärgården i Grums kommun. Läs mer om dem via länken nedan:

Naturreservat

Uppdaterad: 2024-04-23