Kommunernas aktivitetsansvar
för ungdomar

Kommunernas aktivitetssansvar för ungdomar har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och inte läser på gymnasiet eller motsvarande utbildning eller inte har fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en examen.

Vem är aktivitetsansvaret för?

För dig som är mellan 16 och 20 år och har avbrutit eller aldrig påbörjat ett nationellt program eller introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Du har läst klart gymnasiet, men utan att ha uppnått en gymnasie- eller yrkesexamen (har studiebevis eller gymnasieintyg)

Vad gör aktivitetsansvaret?

Verksamheten fungerar som ett nav där vi kan lotsa dig vidare till olika aktiviteter och möjligheter. Det kan handla om allt från att återuppta avbrutna gymnasiestudier, börja på folkhögskola, hitta praktikplats, få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet, stöd i kontakter med arbetsförmedlingen till att komma in till oss för att få stöd och tips.

  • Kartlägger alla de ungdomar mellan 16-20 år som ingår och vad de har för sysselsättning.
  • Fortlöpande individuell dokumentation om sysselsättning eller om de  aktiviteter och åtgärder man har genom kommunen.
  • Ett ökat ansvar för kommunen att ge studievägledning och annan fördjupad vägledning.
  • Ett ökat ansvar för kommunen att erbjuda olika lämpliga aktiviteter och åtgärder för de som så önskar det.

Om du har avbrutit dina gymnsiestudier

Om du avbryter dina gymnasiestudier, är skolan skyldig att informera Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar i din hemkommun. Är du osäker på om skolan har gjort det, vill vi att du tar kontakt med oss. I samband med avhopp från gymnasiet kallas du till ett möte hos oss.

Uppdaterad: 2023-08-24

Kontakt

Ulf Borg
Utbildningssamordnare
0555-422 35
ulf.borg@grums.se

Matilda Skååre
Skoladministratör
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se

Elisabet Karlsson
arbetar måndag & fredag på plats tisdag-torsdag telefontid 13.00-16.00
Studie- & Yrkesvägledare
0555-422 09
elisabet.karlsson@grums.se

Besöksadress
Sveagatan 61
Familjecentralen Grums
664 33 Grums