Reseersättning

Behöver du åka buss eller tåg för att ta dig till och från skolan? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller gymnasiebiljett och andra reseersättningar.

Gymnasiebiljett

Du som önskar resa med buss och-eller tåg mellan hemmet och skolan tilldelas en gymnasiebiljett. Samtliga gymnasieelever folkbokförda i Grums kommun är berättigade till en gymnasiebiljett. Elever som söker och tilldelas ett inackorderingstillägg och elever som åker med specialtransporter, till exempel taxi, har ej rätt till gymnasiebiljett.

Mer information om gymnasiebiljett finns på Värmlandstrafiks webbplats:

Varmlandstrafik.se/skola/gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen erbjuder möjligheten till en digital gymnasiebiljett. I undantagsfall finns också möjligheten att använda ett traditionellt plastkort, gymnasiebiljett som resehandling. Samtliga elever som ansöker om en gymnasiebiljett, oavsett digitalt eller traditionellt plastkort, gymnasiebiljett, ska ansöka om detta i kommunens e-tjänst.

Ansökan om digital gymnasiebiljett

När du ansöker om gymnasiebiljett i kommunens e-tjänst kommer du att få ett sms när din biljett är klar att laddas ned. I ditt sms finns en länk där du ska ladda ned Värmlandstrafiks app till din mobil. Det är till appen som biljetten kommer att skickas.

Ansökan om gymnasiebiljett via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion och anvisningar hur du går till väga för att ansöka:

* Om du vill se instruktion på film, se filmen nedan.


* Om du vill läsa instruktioner finns det guide för det.

Guide för att skapa mitt konto i Värmlandstrafiks mobilapp Pdf, 1.2 MB.

Guide som visar hur du laddar ner din digital gymnasiebiljett till Värmlandstrafiks mobilapp Pdf, 1 MB.

* Instruktioner finns även i Värmlandstrafiks app som du laddar ner när du ansöker i kommunens e-tjänst.

Uthämtning gymnasiebiljett-plastkort

Om du har ansökt om ett plastkort hämtar du ut det på Sveagatan 61 måndagen den 14 augusti. Öppettider är klockan 08.00-17.00 och glöm inte att ta med en giltig legitimation.

Här finner du övrig information om användning av plastkort:

Gymnasiebiljett, plastkort

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att uppvisa giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska busskortet inaktiveras via e-tjänsten ”Avanmälan eller byte av gymnasiebiljett".

Här inaktiverar du din gymnasiebiljett med e-tjänsten:

Avanmälan eller byte av gymnasiebiljett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avanmälan kan också göras via kontaktcenter:
0555-420 00
kontaktcenter@grums.se

Alternativt handläggare gymnasiebiljett:
Matilda Skååre
Samordnare skolskjuts
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se

Byte från plastkort till digitalt

Vill du byta från plastkort till digital gymnasiebiljett kan du göra det via e-tjänsten. Byte mellan gymnasiebiljett-plastkort och digital gymnasiebiljett kan göras max en gång per läsår.

Här anmäler du att du vill byta till digital gymnasiebiljett med e-tjänsten:

Avanmälan eller byte av gymnasiebiljett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om gymnasiebiljett under pågående termin

Avanmälan kan också göras via kontaktcenter:
0555-420 00
kontaktcenter@grums.se

Alternativt handläggare gymnasiebiljett:
Matilda Skååre
Samordnare skolskjuts
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se

Lämna korrekta uppgifter

Om du har lämnat felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Elever som inte har rätt till Värmlandstrafiks gymnasiebiljett

Gymnasieelever är berättigade till gymnasiebiljett fram till vårterminen det år eleven fyller 20 år. Äldre elever har istället rätt att söka Studiemedel. Dessa elever får/kan köpa egen lämplig resehandling från Värmlandstrafik.

Kontant ersättning i särskilda fall

I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas kontant ersättning.

I kommunens handbok för gymnasieelevers dagliga resor finns information om detta för dig som är elev, vårdnadshavare eller anställd inom skolan.

Grums kommuns resehandbok för gymnasieelever Pdf, 219.2 kB.

Ansök om resebidrag via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om resebidrag ska lämnas till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
Matilda Skååre
664 80 Grums

Uppdaterad: 2023-12-13

Kontakt

Matilda Skååre
Samordnare skolskjuts
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se