Reseersättning

Behöver du åka buss eller tåg för att ta dig till och från skolan? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller gymnasiekort och andra reseersättningar.

Gymnasiekort

Du som önskar resa med buss och-eller tåg mellan hemmet och skolan tilldelas ett gymnasiekort. Samtliga gymnasieelever folkbokförda i Grums kommun är berättigade ett gymnasiekort. Elever som söker och tilldelas ett inackorderingstillägg och elever som åker med specialtransporter, till exempel taxi, har ej rätt till gymnasiekort.

Mer information om gymnasiekort finns på Värmlandstrafiks webbplats:

Varmlandstrafik.se/skola/gymnasiet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från läsår 21/22 erbjuder kommunen möjligheten till ett digitalt gymnasiekort. I undantagsfall finns också möjligheten att använda ett traditionellt plastkort som resehandling. Samtliga elever som ansöker om ett gymnasiekort, oavsett digitalt eller traditionellt plastkort ska ansöka om detta i kommunens e-tjänst.

Ansökan om gymnasiekort öppnar den 9 augusti. Gymnasiekortet gäller fr.o.m. 16 augusti.

Ansökan om digitalt gymnasiekort

När du ansöker om gymnasiekort i kommunens e-tjänst kommer du att få ett sms när din biljett är klar att laddas ned. I ditt sms finns en länk där du ska ladda ned Värmlandstrafiks app till din mobil. Det är till appen som biljetten kommer att skickas.

Information 12 augusti: Elever som redan har registrerat en ansökan om digitalt busskort i kommunens e-tjänst kommer att få ett svars-sms under torsdag eller fredag med uppmaningen om att ladda ner/hämta sin biljett.

Ansökan om gymnasiekort via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion och anvisningar hur du går till väga för att ansöka:

* Om du vill se instruktion på film, se filmen nedan.


* Om du vill läsa instruktioner finns det guide för det.

Guide för att skapa mitt konto i Värmlandstrafiks mobilapp Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Guide som visar hur du laddar ner ditt digitala busskort till Värmlandstrafiks mobilapp Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

* Instruktioner finns även i Värmlandstrafiks app som du laddar ner när du ansöker i kommunens e-tjänst.

Uthämtning gymnasie-plastkort

Om du har ansökt om ett plastkort hämtar du ut det på Sveagatan 61 torsdag den 12 augusti. Öppettider är klockan 08.00-17.00, ta med giltig legitimation.

Här finner du övrig information om användning av plastkort:

Gymnasiebusskort, plastkort

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att uppvisa giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska busskortet inaktiveras via e-tjänsten ”Avanmälan eller byte av gymnasiekort".

Här inaktiverar du ditt gymnasiekort med e-tjänsten:

Avanmälan eller byte av gymnasiekort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avanmälan kan också göras via kommunens kontaktcenter.
Telefon 0555-420 00
E-post kommunstyrelse@grums.se
alternativt handläggare gymnasiekort.
Telefon 0555-42115
E-post per-ove.johansson@grums.se

Byte från plastkort till digitalt

Vill du byta från plastkort till digitalt busskort kan du göra det via e-tjänsten. Byte mellan plastkort och digitalt busskort kan göras max en gång per läsår.

Här anmäler du att du vill byta till digitalt busskort med e-tjänsten:

Avanmälan eller byte av gymnasiekort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om gymnasiekort under pågående termin

Kontakta kommunens Kontaktcenter.
Telefon 0555-420 00
E-post kommunstyrelse@grums.se
alternativt handläggare gymnasiekort.
Telefon 0555-42115
E-post per-ove.johansson@grums.se

Lämna korrekta uppgifter

Om du har lämnat felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Elever som inte har rätt till Värmlandstrafiks gymnasiekort

Gymnasieelever är berättigade gymnasieladdning fram till vårterminen det år eleven fyller 20 år. Äldre elever har istället rätt att söka Studiemedel. Dessa elever får/kan köpa egen lämplig resehandling från Värmlandstrafik.

Kontant ersättning i särskilda fall

I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas kontant ersättning.

I kommunens handbok för gymnasieelevers dagliga resor finns information om detta för dig som är elev, vårdnadshavare eller anställd inom skolan.

Grums kommuns resehandbok för gymnasieelever Pdf, 229.4 kB. (Pdf, 229.4 kB)

Ansök om resebidrag via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om resebidrag ska lämnas till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
Per-Ove Johansson
664 80 Grums

Vid frågor, ring 0555-421 15

Uppdaterad: 2021-08-12

Kontakt

Per-Ove Johansson
Controller
Ekonomifunktionen
0555-421 15
per-ove.johansson@grums.se