Reseersättning

Behöver du åka buss eller tåg för att ta dig till och från skolan? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller gymnasiebiljett och andra reseersättningar.

Gymnasiebiljett

Du som önskar resa med buss och/eller tåg mellan hemmet och skolan tilldelas ett gymnasiebiljett. Samtliga gymnasieelever folkbokförda i Grums kommun är berättigade ett gymnasiebiljett. Elever som tilldelas ett inackorderingstillägg och elever som åker med specialtransporter, till exempel taxi, har inte rätt till gymnasiebiljett.

Från läsåret 21/22 kommer kommunen att erbjuda möjligheten till ett digitalt gymnasiebiljett. Detta kommer att innebära att samtliga gymnasieelever som har behov av att resa i samband med sin skolgång, ska ansöka om gymnasiebiljett oavsett om man väljer ett digitalt eller ett traditionellt plastkort. Ansökan kommer att göras via kommunens e-tjänster. Mer information om digitala gymnasiebiljetter och ansökan inför lå 21/22 kommer på kommunens hemsida under v.25.

Elever som inte har rätt till Värmlandstrafiks gymnasiebiljett

Elever är berättigade gymnasieladdning fram till vårterminen det år eleven fyller 20 år. Äldre elever har istället rätt att söka Studiemedel. Dessa elever får/kan köpa egen lämplig resehandling från Värmlandstrafik.

Om du behöver busskort under pågående termin läsåret 20/21

Skicka nedanstående uppgifter till:
per-ove.johansson@grums.se (kommunens handläggare för busskort) eller till kontaktcenter@grums.se (kommunens kontaktcenter).
Du kan också ringa kontaktcenter på tel. 0555-420 00.

  • namn (För- och efternamn)
  • adress
  • personnummer
  • skolans namn
  • asylsökande: Medtag uppgift om boende-adress när kortet hämtas (uppgifter från Migrationsverket om placering/adress eller utbetalningsavi dagpenning).

Busskortet hämtar du själv ut i vårt kontaktcenter, kommunhuset i Grums. Tid för hämtning meddelas när personuppgifterna har tagits emot.

Om du har tappat bort busskortet läsåret 20/21

Om du tappar bort ditt busskort ska du anmäla det via mejl till handläggare eller till kommunens kontaktcenter alternativt ringa kommunens kontaktcenter. Ange följande information:

  • namn (För- och efternamn)
  • adress
  • personnummer
  • skolans namn

Nytt busskort hämtar du själv ut i kontaktcenter, kommunhuset i Grums. Avgiften för borttappat busskort är 200 kr, som betalas i kontaktcenter.

Om ditt busskort har blivit stulet läsåret 20/21

Om ditt busskort har blivit stulet gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappat busskort. För nytt busskort som utdelas utgår ingen avgift. Det gäller under förutsättning att en kopia av polisanmälan lämnas in i kommunens kontaktcenter.

Om du avbryter studierna läsåret 20/21

Om du avbryter studierna i förtid, flyttar till annan kommun eller byter till en skola utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela kommunens handläggare och snarast därefter lämna tillbaka busskortet i kommunens kontaktcenter.

Kontant ersättning i särskilda fall

I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas kontant ersättning.

I kommunens handbok för gymnasieelevers dagliga resor finns information om detta för dig som är elev, vårdnadshavare eller anställd inom skolan.

Grums kommuns resehandbok för gymnasieeleverPDF (pdf, 477.4 kB)

Ansök om resebidrag via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om resebidrag ska lämnas till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
Per-Ove Johansson
664 80 Grums

Vid frågor, ring 0555-421 15

Uppdaterad: 2021-05-07

Kontakt

Per-Ove Johansson
Controller
Ekonomifunktionen
0555-421 15
per-ove.johansson@grums.se

Navigera vidare