Vårt erbjudande

Vi vill att du som medarbetare mår bra och får möjlighet att utvecklas i ditt arbete. När du jobbar hos oss, ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer och att du får de verktyg du behöver för att lyckas.

Bad i Vänern

Foto: Grums kommun

Våra erbjudanden

Här kan du läsa mer om våra erbjudanden som du får ta del av som medarbetare.

Blod- och plasmagivning på arbetstid

Som medarbetare i Grums kommun har du möjlighet att vara ledig för att ge blod och plasma med bibehållen lön. Bra för dig samtidigt som du är med och räddar liv.

Flexibel arbetstid

I Grums kommun har administrativ personal, personal i biblioteket samt sjuksköterskor i hemsjukvården och personal vid kommunrehab flexibel arbetstid. Det innebär att medarbetaren själv, inom satta flextidsramar, kan förlägga arbetstiden utifrån verksamhetens behov och personliga önskemål.

Friskvård

Grums kommun vill arbeta för att ha friska och välmående medarbetare. Det är en förutsättning för att man ska klara av sina arbetsuppgifter, orka ett helt yrkesliv och för att ha en aktiv fritid.

Vi erbjuder därför våra medarbetare ett friskvårdsbidrag om 1000 kronor per år. Du som medarbetare väljer själv den friskvårdsaktivitet som passar dig bäst!

Grums kommun erbjuder även alla medarbetare en timmes fri träning eller annan friskvård på arbetstid per vecka.

Förmånscykel

Grums kommun har som ambition att vara en attraktiv och miljövänlig arbetsgivare med många cyklande medarbetare. Som tillsvidareanställd i Grums kommun har du därför möjlighet att hyra en kvalitetscykel till ett bra pris genom bruttolöneavdrag. Hyresavtalet gäller i tre år och därefter tar du ställning till om du vill köpa ut cykeln eller lämna tillbaka den.

Föräldrapenningtillägg och ledighet för vård av barn

Du som varit sammanhängande anställd i minst ett år har rätt till föräldrapenningtillägg under tiden du är föräldraledig. Tillägget motsvarar tio procent av lönebortfallet under ledigheten och du får det i upp till 180 dagar per födsel, och som längst tills dess att barnet är 24 månader.

Medarbetare i Grums kommun har också, under vissa förutsättningar, utökad rätt att vara partiellt lediga till dess att barnet fyller 12 år.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet. Vi vill att du ska utvecklas och trivas i ditt arbete. Våra verksamheter är beroende av kunniga och kompetenta medarbetare som vill leverera bra service till kommunens invånare.

Hos oss har du årliga medarbetarsamtal med din chef där ni tillsammans sätter upp individuella mål och pratar om vad du behöver för att nå dem.

Från 2021 kommer du som chef inom Grums kommun erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar inom bland annat arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och rekrytering.

Löneväxling mot pension

Du som är tillsvidareanställd kan välja att avstå en del av din lön och istället använda den till ett extra pensionssparande.

Eftersom löneväxling kan påverka bland annat den allmänna pensionen riktar sig denna förmån främst till dig som har högre månadslön än 39 000 kronor.

Rökavvänjning - rökfri arbetstid

I Grums kommun har vi rökfri arbetstid, en förmån för både våra medarbetare och våra kunder.

Som en del i att kommunen tillämpar rökfri arbetstid erbjuds du, som vill sluta med tobak och önskar stöd i det, deltagande i tobaksavvänjningskurs och/eller bidrag till tobakavvänjningsmedel.

Semester och möjlighet till semesterväxling

Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år. I Grums kommun får du dessutom sex extradagar från det år du fyller 40 år och ytterligare en dag från det år du fyller 50 år.

Semesterväxling innebär en möjlighet att via en skriftlig överenskommelse med närmsta chef byta ut semesterdagstillägget mot ytterligare 5 eller 6 lediga dagar per år. Möjligheten finns för tillsvidareanställda medarbetare som arbetar i ett yrke som normalt organiseras av något av följande fackliga förbund: Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, DIK, Jusek eller Civilekonomerna.

Uppdaterad: 2023-05-04