Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är ett forum för samråd och utbyte av information. Syftet är att öka tillgängligheten och verka för en god livskvalité i kommunen.

Representanter i rådet

Rådet består av representanter från kommunstyrelsen samt organisationerna SPF, PRO och Funktionsrätt. Vill du kontakta någon av organisationerna hittar du kontaktuppgifter nedan.

Nedan följer kontaktuppgifter till ett urval av de ledamöter och ersättare som representerar organisationerna i rådet.

Namn

Telefonnummer

E-post

Arnold Holm (PRO)

070-63 145 92

arnold.holm@live.se

Karin Bohlin (PRO)

070-25 502 73

kbohlin007@hotmail.com

Betti-Ann Lennartsson (PRO)

076-80 101 46

bettan.lennartsson@gmail.se

Margareta Alm (PRO)

070-67 510 34

margaret.alm@gmail.com

Gun-Marie Starck (PRO)

073-02 076 92

gun.marie46@gmail.com
Elvy Hansson (Funktionsrätt)

070-33 095 03

eb.hansson@telia.com

Leif Karlsson (Funktionsrätt)

070-31 490 63

leif.055561850@telia.com

Rådets uppgifter

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd tar upp frågor av generell betydelse och behandlar inte enskilda personers ärenden. Rådet genomför inga egna utredningar eller yttranden i särskilda frågor.

Representanterna i rådet representerar olika organisationer, därför åligger det dessa att återrapportera det som framkommer på rådet.

Rådet ska:

  • Vara en informationskanal mellan kommunen och medlemmarna i rådets organisationer.
  • Belysa samt vara rådgivande i frågor som påverkar äldre och/eller människor med funktionsvariationer i kommunen.

Reglemente

Reglemente för kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd Pdf, 48.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträden 2023

16 februari

25 maj

14 september

30 november

Uppdaterad: 2023-11-14

Kontakt

Malin Hagstöm
Kommunalråd
Ordförande i rådet
0555-421 42
malin.hagstrom@grums.se