Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är ett forum för samråd och utbyte av information. Syftet är att öka tillgängligheten och verka för en god livskvalité i kommunen.

Representanter i rådet

Rådet består av representanter från kommunstyrelsen samt organisationerna SPF, PRO och Funktionsrätt. Vill du kontakta någon av organisationerna hittar du kontaktuppgifter nedan.

Rådets uppgifter

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd tar upp frågor av generell betydelse och behandlar inte enskilda personers ärenden. Rådet genomför inga egna utredningar eller yttranden i särskilda frågor.

Representanterna i rådet representerar olika organisationer, därför åligger det dessa att återrapportera det som framkommer på rådet.

Rådet ska:

  • Vara en informationskanal mellan kommunen och medlemmarna i rådets organisationer.
  • Belysa samt vara rådgivande i frågor som påverkar äldre och/eller människor med funktionsvariationer i kommunen.

Reglemente

Reglemente för kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd Pdf, 48.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anteckningar 2023

Sammanträden 2023

16 februari

25 maj

14 september

30 november

Uppdaterad: 2023-09-15

Kontakt

Malin Hagstöm
Kommunalråd
Ordförande i rådet
0555-421 42
malin.hagstrom@grums.se