Ditt ansvar vid en samhällskris

Som enskild bär du alltid ansvaret för din egen säkerhet. Det gäller också vid ett långvarigt strömavbrott eller annan form av störning eller kris i samhället.

Det är viktigt med förberedelse inför kriser

Det är viktigt att du som kan, förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det innebär att du själv behöver ordna vatten, värme och något att äta. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra och ta del av viktig information från myndigheter och media.

Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen på egen hand, kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga eller utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Att inför en kris tänka på sig själv är i själva verket att ta hänsyn till sina medmänniskor.

Förbered dig på att du och din familj ska klara er på egen hand åtminstone i krisens inledningsskede.

Uppdaterad: 2023-01-04

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris, se:
Håll dig informerad