Tillgänglighet för grums.se

Grums kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här texten beskriver hur grums.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från grums.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt inom en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta:

Myndigheten för digital förvaltning - Digg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

  • Dokument - Visning av dokument, eftersom äldre dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering.
  • De digitala publikationerna av kommunens budget och årsredovisning uppfyller delvis kraven för tillgänglighet.

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt

Grums kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Tidigare utgåvor av vår årsredovisning och budget
  • Den digitala publikationen av kommuntidningen Vårt Grums
  • De digitala publikationerna av turistmaterial, gäller ej de interaktiva kartorna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och tre automatiska tester av grums.se.

Självskattning på webbriktlinjer.se 2021-02-22 resultat 92% Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Automatisk testning WTkollen 2021-02-22 resultat 86,67% 3 fel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Automatisk testning Validator w3 av html 2021-02-22 resultat 1 fel 1 varning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Automatisk testning Webaim 2021-02-22 resultat 2 varningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senaste bedömningen gjordes den 22 februari 2021 och är godkänd av Anna Svedlund, kommunikationsansvarig.

Webbplatsen publicerades 2011.
Redogörelsen uppdaterades senast 2021-02-22.

Tidigare tester

Uppdaterad: 2021-09-07

Navigera vidare