Taxa vatten och avlopp

Ett väl fungerande vatten- och avloppsnät är viktigt för att skydda vår miljö. För att täcka nödvändiga kostnader för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, ska fastighetsägare betala avgifter enligt denna taxa.

Uppdaterad: 2020-01-15

Navigera vidare