Taxa vatten och avlopp

Ett väl fungerande vatten- och avloppsnät är viktigt för att skydda vår miljö. För att täcka nödvändiga kostnader för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, ska fastighetsägare betala avgifter enligt denna taxa.

Taxa för vatten och avlopp hittar du i vår författningssamling

Taxor och avgifter - VA-taxa Grums

Uppdaterad: 2022-05-10