Anmälningplikt

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov utan i vissa fall krävs enbart en anmälan. Till exempel för attefallsåtgärder, eldstäder samt installation av kommunalt vatten och avlopp.

Vad är anmälningsplikt?

Begreppet bygganmälan har ersatts med anmälningsplikt. Åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva anmälan. För en anmälningspliktig åtgärd behöver du ett beslut om startbesked för att få påbörja åtgärden samt ett beslut om slutbesked för att få ta byggnaden eller anläggningen i bruk.

Uppdaterad: 2021-10-19