Registrering av egen brunn

Skydda din brunn genom att registrera den i brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register för att identifiera brunnar inom ett område.

Hur du registrerar din brunn

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn. Det går utmärkt att registrera via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Lägg till din brunn i SGU:s tjänst Rapportera in en brunn! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten Sverige geologiska undersökningar (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva kunna registrera enskilda brunnar i brunnsarkivet.

Vinsterna med att din brunn har registrerats, är:

  • att andra kan se och ta hänsyn till din brunn när de vill borra efter vatten eller värme i ditt område
  • att kommunen har nytta av att kunna se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn
  • att räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

Kontrollera om din brunn är registrerad

För att kontrollera om din anlitade borrfirma har lämnat in uppgifterna om din brunn till brunnsarkivet och att den är registrerad, kan du använda SGU:s kartvisare.

Kartvisaren brunnsarkivet på sgu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-06-21