Registrering av egen brunn

Skydda din brunn genom att registrera den i brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register för att identifiera brunnar inom ett område.

Myndigheten Sverige geologiska undersökningar (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva kunna registrera enskilda brunnar i brunnsarkivet.

Vinsterna med att din brunn och din information har registrerats, är

  • att andra kan se och ta hänsyn till din brunn när de vill borra efter vatten eller värme i ditt område
  • att kommunen har nytta av att kunna se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn
  • att räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

Hur du registrerar din brunn

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn. Det går utmärkt att registrera via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Formulär för brunnsinventering på sgu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är inte bara viktig lokalt, utan också nationellt, i samband med övervakning av grundvattennivåer och vattenflöden.

Kontrollera om din brunn är registrerad

För att kontrollera om din anlitade borrfirma har lämnat in uppgifterna om din brunn till brunnsarkivet och att den är registrerad, kan du använda SGU:s kartvisare.

Kartvisaren brunnsarkivet på sgu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-06-15