Frågor och svar om vattenmätare

Här finns mer att läsa om vattenmätare och installation.

Är min mätarplats godkänd?

Du som fastighetsägare ansvarar att din vattenmätarplats är godkänd. Det innebär att vattenmätaren måste vara fast monterad i en mätarkonsol som håller fast ventiler och rör i väggen och med avstängningsventiler på båda sidor av mätaren. Om mätarplatsen finns på en svåråtkomlig plats, den saknar konsol eller har avstängningsventiler som inte är godkända behöver du åtgärda bristerna. Kontakta då en VVS-installatör för att utföra monteringen av konsol och avstängningsventiler samt kommunen för avstängning av vattnet in till fastigheten under tiden arbetet utförs.

Konsolen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Kommunen äger bara själva vattenmätaren.

Varför behöver jag göra i ordning min vattenmätarplats?

Uppmaningen att se över mätarplatsen är till för din egen skull, men även för att vi ska kunna genomföra mätarbytet på ett säkert sätt.

Gamla ventiler/kranar som till synes ser bra ut, men inte har använts på länge, kan gå sönder när man behöver stänga kranen till exempel vid en vattenläcka i huset.

Enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska mätarplatsen vara godkänd av VA-huvudmannen (Grums kommun). Kraven på mätarplatsen grundar sig på att mätarbyte ska kunna genomföras utan risk för skador på fastigheten eller dess vatteninstallation, och följer den standard som branschorganisationen Svenskt Vatten tagit fram.

Vad behöver jag göra inför vattenmätarbytet?

Innan bytet behöver du som fastighetsägare kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.

Vad är avstängningsventiler och vattenmätarkonsol?

Avstängningsventiler
Om du behöver stänga av vattnet vid en akut vattenläcka behöver du ha fungerande avstängningsventiler, både före och efter vattenmätaren. Det är för din och din fastighets säkerhets skull. Fungerar inte ventilerna kan det innebära att vattnet inte går att stänga av inne i huset och du riskerar vattenskador i ditt hus. Går ventilerna sönder måste vi stänga av vattnet i gatan.

Det finns olika ventiler. Många som installerades för länge sedan, kanske när huset byggdes, är inte godkända idag. Var särskilt uppmärksam på om de är märkta med texten LK580, LK581 eller LK582. Dessa ventiler av äldre modell har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Ventilen är inte farlig så länge man inte rör den och sprinten fortfarande är kvar. Kontakta en VVS-firma för åtgärd samt kommunen för avstängning av vattnet in till fastigheten under tiden arbetet utförs

De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Vattenmätarkonsol
Vattenmätaren ska sitta i en konsol (fäste) avsedd för vattenmätare. Vattenmätarkonsolen ska vara fast monterad och ha en skjutbar kopplingshylsa. Konsolen gör installationen mer stabil och minskar risken för läckage under bytet. Den gör även att rören inte påverkas under bytet.

Ansvarsfördelning?

Kommunen äger själva vattenmätaren. Konsolen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren tillhör fastighetsägaren. Som fastighetsägare står du för de anordningar, inklusive kostnaden, som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen. Det är bland anant konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne på fastigheten. Kommunen som VA-huvudman står för kostnaden av vattenmätare och installation av mätaren.

När kommer ni och byter vattenmätare?

Arbetet sker löpande och brev med mer information och tid skickas till er i det aktuella området cirka 2 veckor innan vattenmätarbytet utförs.

Varför har jag inte fått något brev om när mätarbytet ska ske?

Det kan bero på att du de senast åren bytt din vattenmätare och inte behöver byta nu i år. Vattenmätare i villor ska enligt lag bytas var tionde år. Om du är osäker när det senaste bytet är gjort, kontakta oss.
För de fastighetsägare som ska byta vattenmätare skickas ett brev ut med information och tid om bytet cirka tre veckor innan det är dags.

Uppdaterad: 2022-04-26