Grumsinitiativ

Grumsinitiativ är ett verktyg för dig som vill vara med och påverka. Kanske har du ett förslag om något du tycker att Grums kommun ska göra.

Inlämningsperiod

Du kan lämna in ditt initiativ varje år under en avgränsad inlämningsperiod. Perioden är 1 december till och med sista februari. Resterande tid av året utreder tjänstemännen i kommunen om initiativet är genomförbart, vilka konsekvenser det kan få för kommunen samt vad initiativet skulle kosta att genomföra.

Politikerna tar sedan ställning till detta underlag och fattar beslut om de initiativ som har utretts ska genomföras eller inte. Läs gärna mer om inlämnade initiativ 2019 på följande sida:
Grumsinitiativ2019

Vad är ett Grumsinitiativ?

Ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun om något som bör göras i kommunen och ska uppfylla följande krav:

  • ha en namngiven avsändare som är folkbokförd i Grums kommun, samt personens kontaktuppgifter
  • vara tydligt definierat i vad kommunen förväntas att göra/vilken roll kommunen har
  • ha ett allmänintresse för kommunens medborgare och ska inte avgränsas till ett egenintresse för den som skickat in initiativet
  • ligga inom kommunens ansvarsområde/vara möjligt för kommunen att verkställa vara förenligt med likabehandlingsprincipen och demokratiska
    principer och får inte vara diskriminerande, exkluderande eller liknande.

Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller att klagomål, gallras ut och hanteras enligt sedvanlig synpunktshantering. Detsamma kan komma att gälla för initiativ som varit med tidigare och initiativ där ett arbete redan pågår.

Förslagsställaren får information om hur kommunen har valt att hantera frågan. Kan du inte fylla i vårt formulär här på webben finns det en blankett att hämta i kundtjänst. 

Formulär för Grumsinitiativ


Uppdaterad: 2019-12-19

Se även

Det finns flera kontaktformulär på grums.se som du kan använda för att skicka in synpunkter och klagomål.
Synpunkter och klagomål

Navigera vidare