Grumsinitiativ

Grumsinitiativ är ett verktyg för dig som vill vara med och påverka. Här kan du läsa mer om vad ett grumsinitiativ är, när du kan lämna in ett grumsinitiativ och information om när du får återkoppling för ett inlämnat grumsinitiativ.

Grafisk bild på kugghjul som ser ut som en glödlampa

Formulär för Grumsinitiativ

Kan du inte fylla i formuläret finns det en blankett att hämta i kontaktcenter. 

Om du vill skicka in flera Grumsinitiativ, kan du skicka in flera formulär. Undvik att skicka ett formulär med flera olika förslag eller ämnnen.


Fyll i för- och efternamn
Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i din e-postadress

Inlämningsperiod

Formulär för att lämna in initiativ är öppet på denna sida från den 1 juni till 31 augusti. Alla initivativ kommer då att hanteras innan nästkommande års budgetarbete.

Vad är ett Grumsinitiativ?

Grumsinitiativ är vårt alternativ till medborgarförslag. Ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun om något som bör göras i kommunen och ska uppfylla följande krav:

  • ha en namngiven avsändare som är folkbokförd i Grums kommun, samt personens kontaktuppgifter
  • vara tydligt definierat i vad kommunen förväntas att göra/vilken roll kommunen har
  • ha ett allmänintresse för kommunens medborgare och ska inte avgränsas till ett egenintresse för den som skickat in initiativet
  • ligga inom kommunens ansvarsområde/vara möjligt för kommunen att verkställa, vara förenligt med likabehandlingsprincipen och demokratiska principer och får inte vara diskriminerande, exkluderande eller liknande.

Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, gallras ut och hanteras enligt sedvanlig synpunktshantering. Detsamma kan komma att gälla för initiativ som varit med tidigare och initiativ där ett arbete redan pågår.

Efter att initiativet lämnats in utreder tjänstepersoner i kommunen om initiativet är genomförbart, vilka konsekvenser det kan få för kommunen samt vad initiativet skulle kosta att genomföra. Politikerna tar sedan ställning till detta underlag och fattar beslut om de initiativ som har utretts ska genomföras eller inte. 

När får jag återkoppling på mitt Grumsinitiativ?

Det är i budgetarbetet som beslut fattas om ett initiativ som innebär en större kostnad ska genomföras eller inte. Ett slutgiltigt budgetbeslut kommer att tas ett och ett halvt år efter att initiativet lämnades in. Du som har lämnat in ett initiativ som inte kommer att behandlas i budgeten kommer att få återkoppling tidigare.

Tidigare inlämnade initiativ

Läs gärna mer om tidigare inlämnade initiativ här nedan:

Grumsinitiativ 2023

Grumsinitiativ 2022

Grumsinitiativ 2021

Grumsinitiativ 2020

Grumsinitiativ 2019

 

Uppdaterad: 2024-06-17

Se även

Det finns flera kontaktformulär på grums.se som du kan använda för att skicka in synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål