Grumsinitiativ

Grumsinitiativ är ett verktyg för dig som vill vara med och påverka. Kanske har du ett förslag på något du tycker att Grums kommun ska göra.

Grafisk bild på kugghjul som ser ut som en glödlampa

Formulär för Grumsinitiativ

Kan du inte fylla i formuläret finns det en blankett att hämta i kontaktcenter. 

Ny inlämningsperiod

Sedan Grumsinitiativ infördes har arbetet med kommunens budget förändrats. Det innebär att de initiativ som man önskat genomföra kommit in sent i arbetet med kommunens budget. För att få med dem i arbetet från början kommer inlämningsperioden att flyttas.

Från och med 2022 kommer du att kunna lämna in initiativ från den 1 juni till 31 augusti. Alla initiativ kommer då ha hunnit behandlats färdigt innan vårens budgetarbete börjar.

Hur påverkar det mig som lämnar in?

Du kommer fortfarande ha lika lång tid på dig att lämna in dina förslag. Den största skillnaden kommer att vara hur lång tid det tar att få besked om de initiativ som tar sig hela vägen till budgetbeslut.

Det är i budgetarbetet som beslut fattas om ett initiativ som innebär en större kostnad ska genomföras eller inte. Ett slutgiltigt budgetbeslut kommer att tas ett och ett halvt år efter att initiativet lämnades in. Du som har lämnat in ett initiativ som inte kommer att behandlas i budgeten kommer att få återkoppling tidigare.

Tidigare inlämnade initiativ

Läs gärna mer om tidigare inlämnade initiativ här nedan:

Grumsinitiativ 2021

Grumsinitiativ 2020

Grumsinitiativ 2019

Vad är ett Grumsinitiativ?

Grumsinitiativ är vårt alternativ till medborgarförslag. Ett Grumsinitiativ är initiativ från medborgare i Grums kommun om något som bör göras i kommunen och ska uppfylla följande krav:

  • ha en namngiven avsändare som är folkbokförd i Grums kommun, samt personens kontaktuppgifter
  • vara tydligt definierat i vad kommunen förväntas att göra/vilken roll kommunen har
  • ha ett allmänintresse för kommunens medborgare och ska inte avgränsas till ett egenintresse för den som skickat in initiativet
  • ligga inom kommunens ansvarsområde/vara möjligt för kommunen att verkställa, vara förenligt med likabehandlingsprincipen och demokratiska principer och får inte vara diskriminerande, exkluderande eller liknande.

Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, gallras ut och hanteras enligt sedvanlig synpunktshantering. Detsamma kan komma att gälla för initiativ som varit med tidigare och initiativ där ett arbete redan pågår.

Efter att initiativet lämnats in utreder tjänstepersoner i kommunen om initiativet är genomförbart, vilka konsekvenser det kan få för kommunen samt vad initiativet skulle kosta att genomföra. Politikerna tar sedan ställning till detta underlag och fattar beslut om de initiativ som har utretts ska genomföras eller inte. 

Förslagsställaren får information om hur kommunen har valt att hantera frågan.

Uppdaterad: 2022-09-01

Se även

Det finns flera kontaktformulär på grums.se som du kan använda för att skicka in synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål